Katalog

VAE CONTROLS - Produkty, urządzenia i usługi

Produkty, urządzenia i usługi

Company presentation in French | Présentation de l'entreprise en français (pdf)

URZĄDZENIA
Urządzenia do magazynowania i wydawania paliw i materiałów chemicznych o wysokim poziomie bezpieczeństwa i wydajności.
TAMAS
TAMAS (Terminal Automation MAnagement System) to system wizualizacji i sterowania do magazynowania i wydawania paliw oraz inne urządzenia.
TAMAS® Lite
TAMAS® Lite is a software for acquisition and loading data. TAMAS® Lite becomes perfect solution for cost-sensitive applications where automated loading control is not required.
SKID CMR | new!
SKIDy serii CMR – Kompaktowe systemy zbudowane na płozach do pomiaru paliw podczas napełniania i opróżniania cystern drogowych lub kolejowych w bazach paliw płynnych.
SKIDS

SKIDS IPMS (INTEGRATED PIPELINE MEASURING STATION SYSTEMS) 2", 4", 8", 12", 16" for filtration, pressure control and custody metering of crude oil, fuels or liquid chemical products for unloading/loading to/from tankfarms, ship tankers, railway or tank truck terminals.

Pumping SKID
Design and fabrication of pumping skids. A skid with stand-by pumps for pressurizing of additives.
Additive storage skid

The skid consists of double-wall 3m3 tank for additive with instrumentation, additive pump, filter, pressure control valve and connection pipes. The accessories is located on the roof of the tank which makes it very compact and easy to install on site.

Moduł uziemiający EGT 4
Moduł uziemiający EGT 4 to urządzenie przeznaczone do uziemienia cysterny lub cysterny kolejowej podczas ich napełniania substancjami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie wybuchu. Przy pomocy urządzenia EGT4 oblicza się dwa elementy uziemienia – oporowe i oporu aktywnego. Jeśli wartość nie wykracza poza dozwolony zakres, system działa prawidłowo i miga zielona kontrolka.
EVA - Urządzenie dawkujące domieszki EVA 5, EVA 6
Urządzenie dawkujące domieszki EVA 5, EVA 6 jest małym i bardzo dokładnym urządzeniem do dodawania małej ilości substancji - domieszek do wydawanego produktu (benzyny, ropy, oleju, farby itd.).
Additive dosing unit EVA Container
Compact solution for additive dosing. Includes pump, pressure regulation valve, additive dosing unit and space for 200 l barell with additive. Easy installation, suitable for outdoor envirionemt. 
SCX 6 – system SCADA
SCX 6 SCX obsługuje elastyczną architekturę różnych systemów w zakresie od kilkuset do stu tysięcy punktów wysyłających dane. SCX jest oparty na standardowych przemysłowych interfejsach i protokołach - OPC, OLE/DB, ODBC, HTTP, XML, IEC61131, IEC60870, DNP3, Modbus, Modbus/TCP. Dlatego jest światowym otwartym systemem SCADA.
Oczyszczalnia ścieków
VAE CONTROLS projektuje, dostarcza i instaluje automatyczne systemy sterowania oczyszczalni ścieków i kanalizacji. Podczas realizacji zamówienia wykonujemy część projektów i dostarczamy wysokie napięcie, pomiary i regulacje oraz automatyczne systemy sterowania.
TSWM/LP, TS-TBOX

New Small telemetric station TS-TBOX - for use on your new object or as a replacement for the already installed TSLC, TSMGX. Suitable for remote monitoring and control in areas without permanent power. It is a station with very low power consumption communicating through an integrated GSM modem. Very suitable for the water, supplied in the box with IP68 or on a DIN rail.

Virtual GSM network
We offer you the possibility of transmitting telemetry data through a virtual GSM network. The principle is that stations do not communicate directly with the control room, but with an access point GSM network, which operates operator T-Mobile. The data is then transmitted to the control center via a secure Internet connection.
We offer you the possibility of transmitting telemetry data through a virtual GSM network. The principle is that stations do not communicate directly with the control room, but with an access point GSM network, which operates operator T-Mobile. The data is then transmitted to the control center via a secure Internet connection.
Telemetric station as a Service
This concept means that all care and responsibility for the operation of the telemetry station over to us. Can be combined with service "Virtual GSM network."
Stacja TSX 24
Stacja telemetryczna TSX 24 to małe urządzenie z niskim poborem mocy przeznaczona do monitoringu, miejscowego i zdalnego sterowania obiektów.
Konwerter CFI 1
Konwerter CFI 1 jest przeznaczony do konwersji sygnału impulsowego na sygnał prądowy 4 - 20mA. Konwerter można użyć do odczytu sygnału impulsowego z czytnika przepływu lub czytnika obrotów. Jednym z powodów używania konwerterów CFI 1 jest możliwość stosowania standardowych obwodów wejścia stacji telemetrycznych lub zaprogramowanych automatów, które raczej mogą przetworzyć sygnał prądowy a nie impulsowy.
Risk Assessment - Consulting Services

VAE CONTROLS as a global engineering and consulting company, provides and supports its engineering  capabilities with key additional services specially targeted to meet legislation and customers needs by organising Training workshops specially focusing on 'Cost Optimisation' / 'Best Practices' development, Capex vs Opex evaluations, Safety (including HAZOP/FEED) , Risk Assessment, Metrology, Working practices and Procedures, Permitting and Fire/Security protection survey assessment and testing. 

The services are developed in conjunction with a highly skilled and experienced team in VAE by Nigel H Jones , who has been in the energy sector engineering and safety for over 40 years and has developed many working papers and practices used in the Industry , carrying his ethos into a 'Top Down - Bottom up Continuos Improvement' process with people that work on the 'coal face' daily to share and offer real practical experience and benefits for you the customer. Nigel a keen advocate that, Engineering & Engineering Design-Safety-Operation's & Operational Performance, combined with the 'Human element' are irrevocably linked & need the right leadership mind-set and support through training, continuos improvement process throughout the business life cycle.

Usługi inżynieryjne
Konsultacje, badania możliwości wykonania, analiza finansowa, koncepcja automatyzacji sterowania, planowanie budowy, analizy bezpieczeństwa, szczegółowe dane techniczne, symulacje, wyliczenia hydrauliczne, programowanie, koordynacja, nadzór, testowanie, kalibracja...
Biogas plants

We provide design and construction of biogas plants for processing of agricultural and municipal wastes in the form of turnkey projects. Our solutions are tailored to your own needs. We have supplied the station take into account local production capabilities, thrifty to the environment and do not have a negative impact on the population.

Electrical Container for an Air Pollution
Electrical container for an Air POllution Control Plant. Product of Autel / VAE CONTROLS Group.
Loading