Major projects - World | Asia

Petrochemia      Wodociągi      Przemysł     
FAT tests for Port Sudan | 2013
Metering skids for Port Sudan storage depot have been sucessfully tested. Skids with size upto 16" are designated for custody transfer of light fuels.
Płozy dla PETRONEEDS rurociąg, Sudan | 2012

Projektowanie i produkcja filtracji, pomiaru oraz regulacji płozy na podstawie pomiarów masy na początku i na końcu STAROIL Pipeline Company. Pierwsze zastosowanie ropy. Rozwój i produkcja stacjonarnego Corioli Provera. Pierwsze użycie oleju analizatora i automatycznego samplera.

Filtering and metering system for Adbara depot, Sudan | 2011
Skids 12" class 900 and 16" class 600 for filtration, pressure control and flow metering of diesel and gasoline in redundand design. Including intargation into existing SCADA system.
Loading