Konferencje

12nd year of the technical conference "New Methods and Procedures for Operation of Waste Water Treatment Plants".
XIst International Water Management Conference in Zlin, the Czech Republic.
The international conference - "Water loss management, telemetry and SCADA in water distribution systems", Skopje, Republic of Macedonia.
Na XI. edycji specjalistycznej konferencji "Nowe metody i procedury wykorzystywane podczas eksploatacji oczyszczalni ścieków" wygłoszony przez: Dr. Inż. Davida Mrkvicę / VAE CONTROLS.
X. Edycja międzynarodowej konferencji sektora wodociągów. Wykład wygłosil: inż. O. Hladký / VAE CONTROLS
IV. edycja konferencji międzynarodowej, organizowanej przez Instytut badawczy gospodarki wodnej Bratysława - "Remont sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków” Wykład na temat: "Automatyczne systemy sterowania a normy techniczne UE" wygłosił: Inż. Oldřich Hladký / VAE CONTROLS
Konferencja Woda w mieście 2005 - "Optymalizacja projektów i pracy sieci ściekowych i oczyszczalni ścieków". Wykład na temat "Sterowanie oczyszczalniami ścieków a normy europejskie” wygłosił: Inż. Oldřich Hladký / VAE CONTROLS
XI. edycję specjalistycznego seminarium dotyczącego sieci wodociągowych "Systemy sterowania w sieciach wodociągowych 2005" - w czwartek 13.4.2005 od 9:30 w pomieszczeniach firmy Vodárenská akciová společnost, a.s. Brno - Lesná, ulica Soběšická 156.
IX. Edycja międzynarodowej konferencji sektora wodociągów. Wykład na temat: "Automatyczne systemy sterowania i eksploatacja obiektów sieci wodociągowych” został wygłoszony przez inż. Oldřicha Hladkego i inż. R. Hromádka / VAE CONTROLS.
Na X. edycji specjalistycznej konferencji "Nowe metody i procedury wykorzystywane podczas eksploatacji oczyszczalni ścieków" zostały wygłoszone dwa wykłady: "Kontrolowane zagęszczanie fosforu w oczyszczalni ścieków Polička" – wykład wygłosili: inż. O. Hladký / VAE CONTROLS, inż. V. Langer / VHOS, a.s., inż. J. Fialová / KEMIFLOC, a.s. oraz wykład pod tytułem: "Zintegrowany system dyspozytorski VHOS, a.s." – wygłoszony przez: Dr. Inż. Davida Mrkvicę / VAE CONTROLS
Loading