Vodárenství

Intenzifikace ČOV Bakov nad Jizerou | 2020
Komplexní rekonstrukce řídicího systému v rámci intenzifikace ČOV.
Skupinový vodovod Božice | 2020
Dodávka řízení a telemetrie na vodárenských objektech a integrace do stávajícího dispečinku VAS Znojmo.
Driver pro SMS komunikaci na zabezpečení objektů VaK Hodonín | 2019
Vývoj, testování a nasazení speciálního driveru pro SMS komunikaci s dispečerským systémem ClearScada SCX6.
Modernizace ASŘ ČOV Blansko | 2019
Dodávka a nasazení nového dispečerského systému ClearScadaSCX6 a úprava dalších částí ASŘ.
Optimalizace dávkování srážedla fosforu na ČOV Blansko | 2019
Bezdrátové přenosy mezi řídicím PLC, čidlem a dávkovačem srážedla fosforu vč. úpravy ASŘ.
Rekonstrukce ASŘ na vodním zdroji Důlňák | 2019
Dodávka a nasazení nového dispečerského systému ClearScada SCX6 provozovatele OVaK.
Rekonstrukce ÚV Hrdibořice | 2019
Modernizace a rozšíření řídicího systému v souvislosti s modernizací technologie ÚV.
RPD pro modernizaci dispečinku ÚČOV Ostrava | 2019
Zpracování realizační projekční dokumentace pro akci "Modernizace dispečinku ÚČOV Ostrava". Zarhnuje hornní úroveň ASŘ - SCADA a HMI, vč. HW.
Driver pro komunikaci se snímači přes IoT VAS Znojmo | 2018
Vývoj, testování a nasazení speciálního driveru pro komunikaci mezi stávajícím dispečerským systémem ClearScada SCX6 a snímači komunikujícími prostřednictvím IoT (Internet of Things).
Intenzifikace ČOV Polička | 2018
Komplexní dodávka dispečinku vč. začlenění do stávajícího telemetrického systému provozovatele.
Jímací území Lednice - zvýšení kapacity | 2018
Řízení a monitoring nově zřízených vrtů a integrace do stávajícího systému řízení ÚV Lednice.
Modernizace ÚV Landštejn | 2018
V rámci modernizace ÚV byla provedena modernizace dispečinku - upgrade HW a SW na moderní systém ClearScada SCX6.
Rekonstrukce kalové koncovky na ČOV Blansko | 2018
Úprava a rozšíření řídicího systému v souvislosti s úpravami technologie ČOV.
Zvýšení kybernetické bezpečnosti dispečinku Středočeských vodáren | 2018
Realizace opatření pro zvýšení kybernetické bezpečnosti vodárenského telemetrického systému vč. dispečinku. 
Zahušťování a odvodňování kalu na ČOV Svitavy | 2017
Rozšíření a úprava řídicího systému ČOV v souvislosti s technologickými změnami.
Dálkový přenost dat z objektu Aqualand Moravia | 2017
Kompletní realizace telemetrického bodu pro přenos dat na dispečink provozovatele VaK Břeclav.
Drivery pro komunikaci se systémy 3. stran na ČOV Vrapice | 2017
Vývoj, testování a nasazení driverů pro komunikaci dispečerského systému SCADA SCX6 s nestandardními systémy 3. stran 
Provozní bezpečnost dispečinku VaK Svitavy | 2017
Posouzení provozní a kybernetické bezpečnosti vybraných objektů a vodárenského dispečinku.
Rekonstrukce rozvodny VN ÚČOV Ostrava | 2017
Úprava a rozšíření řídicího systému v souvislosti s rekonstrukcí rozvodny VN.
Zvýšení provozní bezpečnosti dispečinku VHOS Moravská Třebová | 2017
Posouzení provozní a kybernetické bezpečnosti vybraných objektů a vodárenského dispečinku.
Doplnění kalové koncovky ČOV Velká Bíteš | 2016
Rozšíření a úprava řídicího systému a dispečinku v návaznosti na provedené technologické úpravy ČOV.
Intenzifikace a rekonstrukce ČOV Zaječí | 2016
Kompletní realizace částí elektro, MaR a ASŘ.
Rekonstrukce ÚV Hrdibořice | 2016
Úpravy řídicího systému v rámci rekonstrukce aerace.
Zvýšení provozní bezpečnosti dispečinku VaK Mladá Boleslav | 2016
Dodávka a zprovoznění redundantní části dispečerského systému v režimu Hot - Standby.
Dispečink ČOV Rakvice | 2015
Dispečink pro řízení ČOV Rakvice včetně začlenění do nadřazeného systému provozovatele VaK Břeclav.
Intenzifikace ČOV Mnichovo Hradiště | 2014
Napojení ČOV Mnichovo Hradiště na kanalizační dispečink Mladá Boleslav.
VaK Mladá Boleslav - Privátní APN síť | 2014
Zřízení privátní APN sítě pro zabezpečený přenos telemetrických dat z vodárenských a kanalizačních objektů na dispečink provozovatele přes GSM/GPRS.
ČOV Velké Meziříčí, Česká republika | 2013
Dodávka části ASŘ a MaR, slaboproudých rozvodů, upgrade komunikace, dispečink, radiový přenos v rámci rekonstrukce ČOV (Dyje II).
Jihočeský vodárenský svaz - stanice TSWM/LP | 2013
Jihočeský vodárenský svaz - dodávka stanic TSWM/LP.
Ostravské vodárny a kanalizace - upgrade na SCX 6 | 2013

Ostravské vodárny a kanalizace - upgrade na SCX 6 na centrálním dispečinku pitné vody. Licence a softwarové práce související s přechodem na SCX 6. Stanice TSWM/LP.

VaS Žďár nad Sázavou - stanice TSWM/LP | 2013
VaS Žďár nad Sázavou - dodávka stanic TSWM/LP
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav - Upgrade na SCX 6 | 2013
Licence a SW práce související s přechodem na SCX6 za spoluúčasti objednatele.
Modernizace ÚV Mostiště | 2012
ÚV Mostiště
Dodávka části ASŘ a MaR, slaboproudých rozvodů,upgrade komunikace, radiové komunikace, vrámci kompletní rekonstrukce ÚV
Dodávka části ASŘ a MaR, slaboproudých rozvodů, upgrade komunikace, radiové komunikace, vrámci kompletní rekonstrukce ÚV.
OVAK ČOV Michálkovice - upgrade na SCX 6 | 2012

Ostravské vodárny a kanalizace - upgrade na SCX 6 na ČOV Michálkovice. Licence a softwarové práce související s přechodem na SCX 6. 

Středočeské vodárny a kanalizace - upgrade na SCX 6 | 2012

Středočeské vodárny a kanalizace - upgrade na SCX 6.  Licence a softwarové práce související s přechodem na SCX 6 za spoluúčasti objednatele. 

ÚČOV Ostrava, Česká republika | 2012
Ústřední čistírna odpadních vod: další etapa rekonstrukce – řízení biologického stupně.
Úpravna vody Kroměříž - rekonstrukce a upgrade na SCX 6 | 2012

Rekonstrukce ÚV Kroměříž, upgrade na SCX 6, licence, softwarové práce a úpravy ve vizualizaci na centrálním dispečinku VaK Kroměříž. 

VaK Prostějov - upgrade na SCX 6 | 2012
Pro Vodovody a kanalizace Prostějov - licence a softwarové práce související s přechodem na SCX6.
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav | 2012
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav - stanice TSWM/LP, zřízení a provozování APN sítě, licence a SW prácesouvisející s přechodem na SCX6 za spoluúčasti objednatele. 
JVS - náhrada HW a SW dispečinku | 2011
Serverová i klientská pracoviště, upgrade SCX6 v režimu HOT STANDBY.
VaS Boskovice - upgrade na SCX 6 | 2011

VaS Boskovice - upgrade na SCX 6. Licence a softwarové práce související s přechodem na SCX 6. 

VaS Žďár nad Sázavou - upgrade na SCX 6 | 2011

VaS Žďár nad Sázavou - upgrade na SCX 6. Licence a softwarové práce související s přechodem na SCX 6. 

 

ÚČOV Ostrava | 2010
Napojení části stávající technologie, vybudování Hot-Stanby systému na SCX6, vytvoření klientských pracovišť u technologických celků.
VaK Břeclav - Vodárenský dispečink VaK Břeclav | 2009

Centrální vodárenský dispečink VaK Břeclav a další vodárenské objekty.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. - Stanice TSX 24.3 - Česká republika | 2008

Dodávka dalších 6 stanic typu TSX 24.3.

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. - Stanice TSLC a TSMGX - Česká republika | 2008

Dodávka dalších 8 stanic typu TSCL 422 a 10 stanic TSMGX ve speciálním provedení.

Hydrobiel - Kanalizační dispečink Głogówek - Polsko | 2005
Kanalizační dispečerský systém Głogówek
Interagua - Vodárenský dispečink Guayaquil - Ecuador | 2005

Zahájení budování vodárenského dispečerského systému ve městě Guayaquil (2,5 mil obyvatel) v Ekvádoru. Guayaquil je  ekvádorským obchodním a přepravním centrem.

V roce 2005 bylo osazeno telemetrickými stanicemi cca 20 objektů a byla oživena rádiová datová síť a zřízeno centrální dispečerské pracoviště na bázi systému SCADA SCX.

Systém je ve fázi trvalého rozšiřování a v roce 2010 je v následujícím stavu:

- osazeno cca 70 objektů

- systém pracuje se dvěma geograficky oddělenými servery (horká záloha)

- komunikace přes rádiovou datovou síť a GPRS

- integrace dalších systémů třetích stran (řídicí automaty PLC, datalogery)

KP RIA Brno - Čistírna odpadních vod Blansko - Česká republika | 2005

Elektro, měření a regulace a automatizovaný systém řízení na ČOV Blansko

KP RIA Brno - Čistírna odpadních vod Boskovice - Česká republika | 2005

Automatizovaný systém řízení na ČOV Boskovice

VHOS, a.s. - Vodárenský dispečink Svitavy - Česká republika | 2005

Regionální vodárenský dispečink Svitavy

Rejnok VaS Žďár - Čistírna odpadních vod Křižanov - Česká republika | 2004

Rekonstrukce systému řízení na čistírně odpadních vod ČOV Křižanov

VaS Znojmo - Úpravna vody Znojmo - II. etapa - Česká republika | 2004

Rekonstrukce PRS, měření a regulace a automatizovaný řídící systém - úpravna vody ÚV Znojmo

WiK Opole - Vodárenský dispečink Opole - Polsko | 2004

Vodárenský dispečerský SCADA systém. Projekt a pilotní instalace - realizace 3 vodárenských objektů

VaK JČ - Vodárenský dispečink VaKJČ České Budějovice - Česká republika | 2003

Další etapa rekonstrukce řídícího systému na vodárenských objektech.

VHOS Moravská Třebová - Čistírna odpadních vod Jevíčko - Česká republika | 2003

Rekonstrukce PRS, měření a regulace a automatizovaného systému řízení na ČOV Jevíčko

VHOS Moravská Třebová - Vodárenský dispečink VHOS - Česká republika | 2003

Další etapa rekonstrukce řídícího systému na vodárenských objektech.

Bourgas Voda - Vodárenský dispečink Burgas - Bulharsko | 2002

Regionální vodárenský dispečink se 30 stanicemi

Město Polička - Čistírna odpadních vod Polička - Česká republika | 2002

Rekonstrukce měření a regulace a automatizovaného systému řízení na čístírně odpadních vod Polička

Sofijska voda - Vodárenský dispečink Sofia - Bulharsko | 2001

Regionální vodárenský dispečink se 40 stanicemi

JVS - Jihočeský vodárenský svaz České Budějovice a.s. - Vodárenský dispečink JVS - Česká republika | 2000

Jihočeský krajský dispečink + vodárenské objekty (cca. 40)

VaK JČ - Vodovody a kanalizace Jižní Čechy - Dispečink VaK JČ - Česká republika | 2000

Regionální vodárenský dispečink - 300 vodárenských objektů.

VHOS Moravská Třebová a.s. - Vodárenský dispečink Polička - Česká republika | 2000

Regionální vodárenský dispečink s 12 objekty.

Vodovody a kanalizace Kladno Mělník a.s. - Úpravna vody Vrapice - Česká republika | 2000

Lokální systém řízení úpravny vody Vrapice.

Ostravské vodovody a kanalizace a.s. - Úpravna vody - Česká republika | 1999

Lokální systém řízení ÚV Nová Ves a ÚV Dubí.

Vodovody a kanalizace Kladno Mělník a.s. - Úpravna vody Klíčava - Česká republika | 1999

Lokální systém řízení ÚV Klíčava

Vodovody a kanalizace Kladno Mělník a.s. - Vodárenský dispečink - Česká republika | 1999

Regionální vodárenský dispečink, vizualizace se stanicemi SAIA

VHOS a.s. Moravská Třebová - Vodárenský dispečink - Česká republika | 1998

Regionální vodárenský dispečink s 15 vodárenskými objekty.

Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s. - Vodárenský dispečink - Česká republika | 1998

Regionální vodárenský dispečink 60 objektů. ASŘ a elektro ÚV Kroměříž.

Vodovody a kanalizace Přerov a.s. - Vodárenský dispečink - Česká republika | 1998

Regionální vodárenský dispečink Hranice, Přerov - celkem 60 objektů

Vodovody a kanalizace Říčany u Prahy a.s. - Vodárenský dispečink - Česká republika | 1998

Regionální vodárenský dispečink s 5 vodárenskými objekty.

Vodovody a kanalizace Uherské Hradiště a.s. - Vodárenský dispečink - Česká republika | 1998

Regionální vodárenský dispečink 70 objektů.

Ostravské vodovody a kanalizace a.s. - Vodárenský dispečink - Česká republika | 1997

Centrální řídící systém vodárenského dispečinku Ostrava se 100 vodárenskými objekty.

VaK Přerov a.s. - Úpravna vody Přerov - Troubky - Česká republika | 1997

Projekt ASŘ, dodávka ASŘ úpravny vody Přerov - Troubky.

Vodovody a kanalizace Hodonín a.s. - Vodárenský dispečink a ÚV(úpravna vody) - Česká republika | 1996

Regionální řídící systém 45 vodárenských objektů.

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s - Vodárenský dispečink - Česká republika | 1996

Regionální vodárenský dispečink 80 objektů.

Vodovody a kanalizace Prostějov a.s. - Vodárenský dispečink a ÚV - Česká republika | 1996

Řídicí systém, MaR a elektro ÚV Prostějov - Hrdibořice, regionální řídící systém vodárenské sítě

Vodovody a kanalizace Boskovice a.s. - Vodárenský dispečink - Česká republika | 1995

Regionální řídící systém vodárenských objektů.

Vodárny a kanalizace Žďár nad Sázavou a.s. - Vodárenský dispečink - Česká republika | 1994

Regionální řídící systém 54 vodárenských objektů.

Vodovody a kanalizace Břeclav a.s. - Vodárenský dispečink - Česká republika | 1994

Regionální řídící systém 52 vodárenských objektů.

Loading