Typická řešení

Nový terminál pro výdej PHM do autocisteren Čepro Loukov | 2020
Výstavba na klíč terminálu se 16 rameny na 4 plnicích místech pro všechny druhy paliv, včetně přimíchávání biosložek a aditivace. Realizace zahrnovala také nový armaturní uzel, potrubní rozvody, rozšíření řídicího systému TAMAS, CCTV, EPS, EZS, rozvodnu, kabeláž, nový systém SHZ s nádrží požární vody 500 m3 a 4 hasicími monitory.
Energetika Třinec - výměna stávajícího turbokompresoru | 2019
Projekční dokumentace, demontáž stávajícího a komplexní EPC dodávka nového turbokompresoru. Cílem bylo snížení energetické náročnosti a zvýšení účinnosti.
Kontejnerová jednotka pro aditivaci do vysokotlakého produktovodu | 2019
EPC zakázka - projekt, výroba, dodávka a oživení kontjnerové jednotky pro aditivaci zlepšovače průtoku do vysokotlakých produktovodů. Včetně integrace do stávajícího řídicího systému produktovodu.
Nové depo autocisteren a produktovod LPH na Letišti Václava Havla Praha | 2019
Letiště Václava Havla Praha je nejvýznamnějším mezinárodním letištěm v České republice, ročně odbaví více než 15 milionů cestujících. Investiční akce zahrnovala výstavbu moderního zázemí pro autocisterny, které zajišťují v areálu letiště plnění letadel palivem JET-A1. Realizace obsahovala technologii pro výdej JET-A1 do letištních autocisteren (měřících tratě - SKIDy s výdejními automaty Accuload IV včetně metrologického ověření dle MID, nový řídicí systém, kabeláže a polní instrumentaci. Součástí byl také systém pro aditivaci JET-A1 zvyšovačem vodivosti na vstupu do skladu JET-A1 a kompletní projekční dokumentace.
Čepro - Jednotky pro aditivaci do produktovodu | 2018
Projekt, výroba, oživení mobilních jednotek pro vstřikování aditiva - zlepšovače průtoku do vysokotlakého produktovodu.
Terminál pro plnění lodí pro Alexela Slovag, Norsko | 2018
Projekt, výroba, oživení skidů pro výdej pohonných hmot (nafty) do lodí. Skidy jsou ověřeny pro obchodní měření dle MID a umožňují rychlé doplnění pohonných hmot do námořních lodí.
Výstavba skladu provozních kapalin pro novou automobilku, Slovensko | 2018
Construction of a warehouse for operating fluids and piping into the assembly hall of the new Jaguar Land Rover production plant. The scope included construction of a liquid storage facility with 9 tanks for products and 1 tank for slop. The stored and pumped substances are: petrol, diesel arctic, diesel summer, brake fluid, screen wash, refrigerant R134A, AD 
BLUE, antifreeze, refrigeranVýstavba skladu provozních kapalin v t R1234YF.
Výstavba skladu provozních kapalin a potrubí do výrobní haly v nové automobilce Jaguar Land Rover Nitra. Project zahrnoval výstavbu 9 skladovacích nádrží a jednu úkapovou. Skladované produkty jsou benzín, letní a zimní nafta, brzdová kapalina, ostřikovací kapalina, chladivo R134A, AD BLUE, nemrznoucí kapalina a chladivo R1234YF.
Výstavba skladu PHM Dongguan, Čína | 2017
V návaznosti na vlastní dříve zpracovanou projekční dokumentaci, výroba, dodávka a oživení technologie pro výdej produktů do autocisteren a dodávka kompletní slaboproudé části, včetně systému pro automatizaci a administraci skladu TAMAS.
Modernizace silničního terminálu v rafinerii Rijeka | 2016
Projekt, výroba, instalace a oživení měřicích skidů pro výdej lehkých a těžkých produktů do autocistern. Systém TAMAS pro autonmatizaci a administraci technologie výdeje PHM, včetně intergrace do nadřazeného systému ERP a do řízení souvisejících technologií.
Rozšíření silničního a železničního terminálu v přístavu Koper | 2016
Projekt, výroba, instalace a oživení skidů pro výdej kapalných PHM (vč. JET-A1) do autocisteren a železničních cisteren za účelem zvýšení flexibility a zvýšení kapacity terminálu. Technologie zahrnuje také přimíchávání biopaliv, aditivaci a barvení vybraných produktů. Integrace do stávajícího systému je provedena protřednictvím systému TAMAS.
Výstavba nového skladu na letišti v Lielvarde, Lotyšsko | 2015
Výstavba nového skladu leteckého paliva JET-A1 se 2 nádržemi, místem pro stáčení autocisteren, dvěmi výdejními místy se skidy pro plnění autocisteren, systém aditivace, řídicí systém a instrumentace se systémem TAMAS.
Filtrační a měřicí skidy pro sklad Atbara, Súdán | 2011
Skidy 12" class 900 a 16" class 600 pro filtraci, redukci tlaku a měření průtoku nafty a benzínu v redundadním provedení, včetně integrace do stávajícího systému SCADA.
Rekonstrukce železničního terminálu Lukoil Burgas, 2008 | 2011

Dodávka kontejnerové jednotky pro barvení paliv, systém pro měření vydávaného a přijímaného paliva a systém TAMAS pro dispečerské řízení. 


Čerpací skidy pro komplex rafinerie Turkmenbashi, Turkmenistán | 2009
Design, výroba a podpora při spuštění. Měření a kontrola množství produktu při stáčení do lodí na přístavním komplexu. 14 čerpacích skidů pro různé produkty.
Letiště Praha, Rekonstrukce systému pro manipulaci s leteckým palivem, CZ | 2009
Design, výroba a dodávka (EPC) technologie a kontrolního systému pro manipulaci s JET-A1 na pražském letišti. Systém obsahuje zařízení pro stáčení z železnice, centrální sklad paliva s pumping station a terminál pro cisterny. Tyto 3 stanoviště jsou propojena podzemním potrubím. Cílem rekonstrukce bylo zajistit bezpečný a spolehlivý chod systému.
NATO Roudnice - Sklad a výdejní terminál pro naftu, CZ | 2009
Dodávka, zhotovení, sestavení a uvedení do provozu komplexní technologické části skladu a výdejního terminálu včetně doplňkových služeb.
Prečerpávací komplex 6/8N Čierna nad Tisou, SK | 2009

Prečerpávací komplex 6/8N se nachází v Čierné nad Tisou, na hranici mezi Ukrajinou a Slovenskou republikou. Je určený na prečerpávání kapalných komodit dopravovaných po železnici širokého rozchodu do železničních cisteren normálního rozchodu. Účelem výstavby komplexu bylo splnění náročných legislativních podmínek pro přečerpávací komplexy především z hlediska environmentální legislativy a výkonových parametrů.

Generálním projektantem byla společnost PIK, s.r.o., generálním dodavatelem stavby byla společnost Matoušek CZ, a.s. Společnost VAE CONTROLS, s.r.o. byla generálním dodavatelem technologie, elektro a řídicího systému.

SSHR ČR, produktovod Heřmanův Městec, CZ | 2009
Komplexní výstavba produktovodu 4 x DN200 spojujícího 2 oddělené části skladu PHM formou "na klíč".
Terminál pro výdej leteckého paliva Shell Helsinky, Finsko | 2009
Dodávka 8 uzemňovacích členů pro plnění cisteren.
Letiště Shanghai Pudong, technologie pro aditivaci leteckého paliva, Čína | 2008

Návrh, výroba a dodávka systému pro aditivaci leteckého petrloleje JET-A1 na letišti Shanghai - Pudong, jednom z největších letišť na světě. Vodivostní aditivum se dávkuje do paliva během stáčení z lodí. Součástí dodávky byly aditivační jednotky EVA-container, čerpací skidy, zapojení a integrace do stávajícího systému skladu leteckého paliva.

Lukoil Bulgaria, silniční terminál Plovdiv, Bulharsko | 2007
Projekt a komplexní dodávka terminálu pro plnění autocisteren formou "na klíč". Terminál je určen pro současné plnění až 4 autocisteren horními a dolními rameny s kapacitou cca 60 autocisteren za den. Součástí byla i dodávka jednotky pro rekuperaci benzínových par.
ČEPRO, a.s., výstavba skladu PHM v Sedlnicích, CZ | 2006
Komplexní výstavba nového skladu PHM s kapacitou 100 000 m3 formou "na klíč". Součástí skladu je také železniční terminál a terminál pro plnění autocisteren.
SHELL Slovakia / Progress trading, Výstavba skladu PHM a silničního terminálu Trebišov, Slovensko | 2006

Komplexní výstavba nového skladu PHM s kapacitou 15 000 m3 formou "na klíč". Součástí skladu je také terminál pro plnění autocisteren.

Sinopec, rekonstrukce skladu v Ningbo, Čína | 2006

Projekt, dodávka a supervize systému pro aditivaci pohonných hmot. aditivačního systému EVA6 včetně příslušenství.

Paramo,a.s. - rozšíření skladu a silniční terminál | 2005
Komplexní dodávka 2 nových nádrží a výstavba terminálu pro plnění autocisteren formou "na klíč". Součástí stavby byl také systém pro rekuperaci benzínových par a stabilní hasicí zařízení.
Petrochemia Blachownia, silniční terminál, Polsko | 2002
Komplexní výstavba ternimálu pro plnění autocistern formou "na klíč". Výdejní kapacita terminálu je cca 2000 m3 paliva denně.
OMV, sklad PHM Komárno, Slovensko | 2000

Komplexní dodávka skladu PHM s překladištěm PHM z lodí do autocisteren formou "na klíč"

Loading