Petrochemie

Modernizace SHZ na britské vojenské základně na ostrově Ascension | 2021
Realizace naftového hospodářství pro požární čerpadla a uvedení systému SHZ do provozu. 
Modernizace železničních a silničních terminálů Bessengue a Nsam - 1. etapa, Kamerun | 2020
Modernizace železničních a silničních terminálů Bessengue a Nsam - 1. etapa
Dodávka na klíč - technologie měření vydaných a přijatých produktů (benzín, nafta, JET-A1) z/do AC a ŽC vč. řídicího a administračního systému. V první etapě byly zahrnuty projekční práce a dodávka zařízení.
Technologie měření vydaných a přijatých produktů (benzín, nafta, JET-A1) z/do AC a ŽC vč. řídicího a administračního systému. V první etapě byly zahrnuty projekční práce a dodávka zařízení.
Nový terminál pro výdej PHM do autocisteren Čepro Loukov | 2020
Výstavba na klíč terminálu se 16 rameny na 4 plnicích místech pro všechny druhy paliv, včetně přimíchávání biosložek a aditivace. Realizace zahrnovala také nový armaturní uzel, potrubní rozvody, rozšíření řídicího systému TAMAS, CCTV, EPS, EZS, rozvodnu, kabeláž, nový systém SHZ s nádrží požární vody 500 m3 a 4 hasicími monitory.
Kontejnerová jednotka pro aditivaci do vysokotlakého produktovodu Slovnaft, Slovensko | 2019
EPC zakázka - projekt, výroba, dodávka a oživení kontjnerové jednotky pro aditivaci zlepšovače průtoku do vysokotlakých produktovodů. Včetně integrace do stávajícího řídicího systému produktovodu.
Nové depo autocisteren a produktovod LPH na Letišti Václava Havla Praha | 2019
Letiště Václava Havla Praha je nejvýznamnějším mezinárodním letištěm v České republice, ročně odbaví více než 15 milionů cestujících. Investiční akce zahrnovala výstavbu moderního zázemí pro autocisterny, které zajišťují v areálu letiště plnění letadel palivem JET-A1. Realizace obsahovala technologii pro výdej JET-A1 do letištních autocisteren (měřících tratě - SKIDy s výdejními automaty Accuload IV včetně metrologického ověření dle MID, nový řídicí systém, kabeláže a polní instrumentaci. Součástí byl také systém pro aditivaci JET-A1 zvyšovačem vodivosti na vstupu do skladu JET-A1 a kompletní projekční dokumentace.
Paramo - modernizace aditivace | 2019

Výstavba nové technologie pro aditivaci nafty a benzínu při plnění do autocisteren. Osazena dvouplášťová válcová podzemní nádrž s kapacitou 10 x 10 m3, vybudována nová čerpací stanice aditiv, instalovány nerezové potrubní rozvody s elektrickým ohřevem a izolací. Osazeno 5 aditivačních jednotek, každá pro 5 druhů aditiv. Vybudováno nové místo pro spodní plnění autocisteren. Dílo bylo provedeno formou "na klíč".

Paramo - revitalizace rekuperace uhlovodíkových par | 2019

Výstavba nové rekuperační jednotky s kapacitou 380 Nm3/h, s limitem emisí 150 mg/Nm3, včetně napojení na potrubní rozvody v areálu. Realizace zahrnovala i likvidaci staré jednotky rekuperace par, vybudování nové záchytné jímky, instalaci potrubních rozvodů, doplnění ramene pro odvod par ze stáčiště železničních cisteren. Dílo bylo provedeno formou "na klíč".

Technologie pro plnění autocisteren a aditivaci JET-A1 na novém letišti Peking - Daxing, Čína | 2019

Projekt a dodávka technologie pro výdej leteckého paliva JET-A1 do letištních autocisteren a technologie pro aditivaci paliva JET-A1 zvyšovačem vodivosti na vstupu do skladu LPH.

Výstavba nádrže pro JET-A1 na Letišti Václava Havla Praha | 2019
Výstavba nádrže o objemu 5000 m3 pro letecký petrolej JET-A1. Realizace zahrnovala také nové související potrubní rozvody, polní instrumentaci, rozšíření řídicího systému, CCTV, EPS, EZS, oplocení. Dále demolici staré a stavbu nové nádrže požární vody, nový odlučovač ropných látek a odstranění starého naftového hospodářství.
Čepro - Jednotky pro aditivaci do produktovodu | 2018
Projekt, výroba, oživení mobilních jednotek pro vstřikování aditiva - zlepšovače průtoku do vysokotlakého produktovodu.
Projekční dokumentace stáčení ŽC letiště Chegdu, Čína | 2018
Zpracování projekční dokumentace technologie a řídicího systému pro horní stáčení leteckého petroleje JET-A1 z železničních cisteren pro nově budované letiště Chengdu Tianfu.
Terminál pro plnění lodí pro Alexela Slovag, Norsko | 2018
Projekt, výroba, oživení skidů pro výdej pohonných hmot (nafty) do lodí. Skidy jsou ověřeny pro obchodní měření dle MID a umožňují rychlé doplnění pohonných hmot do námořních lodí.
Výstavba skladu provozních kapalin pro novou automobilku, Slovensko | 2018
Výstavba skladu provozních kapalin a potrubí do výrobní haly v nové automobilce Jaguar Land Rover Nitra. Project zahrnoval výstavbu 9 skladovacích nádrží a jednu úkapovou. Skladované produkty jsou benzín, letní a zimní nafta, brzdová kapalina, ostřikovací kapalina, chladivo R134A, AD BLUE, nemrznoucí kapalina a chladivo R1234YF.
Depot monitoring system project, Sudán | 2017
Tento projekt zajišťuje monitoring 9 skladů PHL rozmístěných v Súdánu včetně produktovodů, kterými jsou propojeny. Data jsou shromažďována v centrální databázi a SCADA systému.
Měřící tratě pro přimíchávání biopaliv ve skladech MOL, Maďarsko | 2017
Předmětem zakázky byl projekt, výroba, oživení a metrologické schválení měřících skidů s průtokem až 45 m3/h pro přimíchávání MEŘO do nafty na terminálech společnosti MOL.
Modernizace fotovoltaického systému, Sudán | 2017
Modernizace fotovoltaického systému na produktovodu Fula - Chartúm pro přepravu těžkých ropných produktů. Rozsah dodávek zahrnoval dodávku a konfiguraci jednotek RTU pro řízení dobíjení akumulátorů ze solárních panelů.
Rozšíření terminálu PHM Koper, Slovinsko | 2017
Komplexní projekce, výroba, dodávka a oživení technologie pro měření množství vydaných lehkých produktů vč. JET-A1 do autocisteren a železničních cisteren. Měřící tratě ve formě skidů, nezávislé měření hustoty, doplnění aditivace a barvení, ramena. Systém pro automatizaci a administraci výdejního terminálu TAMAS.
Výdejní systém pro silniční a námořní terminál BMF Burgas, Bulharsko | 2017
Předmětem díla byl projekt, dodávka, oživení a metrologická certifikace měřících tratí pro stáčení a výdej paliva z/do autocisteren a z tankerů, zařízení pro bio-blending, ventilů a dalších pomocných zařízení, aditivačního systému, testerů uzemnění, ramen spodního plnění a systému pro měření hladin v nádržích.
Výstavba skladu PHM Dongguan, Čína | 2017
V návaznosti na vlastní dříve zpracovanou projekční dokumentaci, výroba, dodávka a oživení technologie pro výdej produktů do autocisteren a dodávka kompletní slaboproudé části, včetně systému pro automatizaci a administraci skladu TAMAS.
INA, Modernizace terminálu pro výdej produktů do AC v rafinérii Rijeka, Chorvatsko | 2016
Komplexní projekce, výroba, dodávka a oživení technologie pro měření množství vydaných lehkých a těžkých produktů do autocisteren. Měřící tratě ve formě skidů, nezávislé měření hustoty, rozšíření aditivace, silniční váhy, ramena. Systém pro automatizaci a administraci výdejního terminálu TAMAS.
Modernizace terminálu OKTAN Dětmarovice | 2016
Modernizace technologie pro skladování PHM, příjem z železničních cisteren a výdej do autocisteren vč. přimíchávání biopaliv. 
Port Sudan strategic terminal project, Sudán | 2016
Projekce, výroba, dodávka a oživení vysokokapacitních meřicích produktovodních skidů, systému měření produktů v nádržích, řídicího systému (PLC, ESD, SCADA, TAMAS), EPS a řízení SHZ.
Pipeline SCADA upgrade project, Sudán | 2015
Dodávka systému SCADA pro monitoring 2 produktovodů o celkové délce přes 1500 km zahrnujících 12 čerpacích stanic, 10 armaturních komor a 3 stanice pro řízení katodové ochrany.
Výstavba a rekonstrukce stáčecího a plnícího terminálu OKTAN Kežmarok, Slovensko | 2015
Modernizace měřících systémů v souladu se směrnicí MID, instalace zařízení pro přimíchávání biosložek, dávkování aditiv, automatizovaný systém řízení, dispečerský systém výdeje.
Výstavba nového skladu na letišti v Lielvarde, Lotyšsko | 2015

Dodávka pro NSPA: Výstavba nového skladu leteckého paliva JET-A1 se 2 nádržemi, místem pro stáčení autocisteren, dvě výdejní místa se SKIDy pro plnění autocisteren, systém aditivace, řídicí systém a instrumentace se systémem TAMAS.

Aditivační systém pro terminál Petrochina Shilou, Čína | 2014
Aditivační systém pro terminál Shilou
Dodávka a oživení systému pro aditivaci paliv při výdeji do autocisteren na terminálu s 9 výdejními místy. Předmětem dodávky byl celý systém včetně stáčení, skladování, výdeje a inegrace do nadřazeného řídícího systému. 
Dodávka a oživení systému pro aditivaci paliv při výdeji do autocisteren na terminálu s 9 výdejními místy. Předmětem dodávky byl celý systém včetně stáčení, skladování, výdeje a inegrace do nadřazeného řídícího systému. 
Realizační proječní dokumentace pro nový terminál Dongguan, Čína | 2014
Realizační projekční dokumentace pro nový terminál společnosti Petrochina Dongguan. Zahrnuje kompletní technologii výdejních lávek do autocisteren a řídicí system celého skladu s plánovanou kapacitou 400 tis. m3. Jedná se o první projekt čínského skladu pohonných hmot podle evropských zvyklostí.
TECHNOEXPORT, a.s. Praha – Dodávka SKIDů a řídicího systému TAMAS – DUKAN Refinery, Irák | 2014
Projekt, výroba a uvedení do provozu deseti kusů měřících SKIDů a plnících ramen pro plnění autocisteren, v provedení obchodní měření. Sedm kusů pro lehké produkty a tři kusy pro těžké produkty s elektrickým ohřevem a izolací.
Vendys&V, Obchodní měření a aditivace v nové části skladu PHM Česká Lípa | 2014
Vyprojektování, dodávka a oživení technologie a řídicí systém pro měření výdeje a aditivace pohonných hmot v nové části celního skladu PHM. Stejně jako ve stávající části skladu jsou měřicí trarě doány ve formě skidu a jsou certifikovány dle MID. 
FAT testy pro Port Súdán | 2013
Úspěšně proběhly zkoušky měřících skidů pro sklad PHM Port Súdán. Skidy velikosti až 16 palců jsou určeny pro obchodní měření benzinů a nafty.
Aditivace v INA Rijeka a Solin, Chorvatsko | 2012
Aditivace na výdeji do autocisteren na terminálu INA Rijeka a Solin. První nasazení nových aditivačních jednotek Accuplus – 15ks.
AGROPODNIK DOMAŽLICE, Česká republika | 2012
Bahr Pump - TAMAS a skidy pro Eesti Energia, Estonsko | 2012

Dodávka 6-ti skidů pro železnici, rozvaděč ASŘ a MaR. SoftwareTAMAS. Byly potřebné velké úpravy pro ŽC, produktem jsou, pohonné hmoty které se těží z břidlice. 


Čepro, a.s., sklad Loukov - koncové zařízení, Česká republika | 2012
Zcela nové koncové zařízení v Loukově. Stavební  část  - nová vana , přestřešení vany,  nová rozvodna. Technologická část – nová čerpadla, potrubí, nízko i vysokotlaké armatury. Silnoproud  - nová serva, přepojení starých serv, měniče na motory ASŘ, MaR – nové PLC , polní instrumentace.
Dodávka jednotky pro čištění benzínových par pro ENI, Livorno, Itálie | 2012

Výroba rekuperační jednotky s kapacitou 400m3/h pro námořní terminál Livorno, EPC Jordan Technologies.

INKO, Loukov, PS 262, Česká republika | 2012
Návaznost na dodávku pro METROSTAV, kompletní dodávka pro rozvodnu NN 262 –část stavební elektro. Dodávka 10-ti polí silnoproudého rozvaděče. 
Letiště Ostrava, Česká republika | 2012
Letiště Ostrava - rekonstrukce zařízení pro EE a ZP. Nové rozvody – kabely, výkopy, protlaky - 22kV a 6kV po areálu letiště. Veřejné osvětlení, STL přípojka plynu. Nová (stavba + technologie) VN rozvodna HTS-2. Nové VN 22 a 6kV rozvaděče do tří rozvoden, nová VN trafa, rekonstrukce NN v rozvodnách. 
Letiště Pardubice, Česká republika | 2012
Kompletní dodávka technologie pro skladování, příjem a výdej  produktů na Letišti v Pardubicích. Dodávka silnoproudu – rozvaděč , ovládací skříně. Dodávka ASŘ a MaR – rozvaděč,  polní instrumentace, TAMAS. Financováno EU. 
Letiště Praha, Česká republika | 2012
Letiště Praha - měření hustoty a tlaku. Dodávka MM pro měření hustoty v nádrži leteckého paliva, tlakoměrů.
Letiště Sliač, Ministerstvo Obrany SR, Slovensko | 2012
Rekonstrukce letiště Sliač, zakázka pro NATO. Výstavba nového přijmu ze železničních cisteren, 2km produktovodu do nádrží (3x250m3) a výdeje do autocisteren.
LUKOIL NEFTOCHIM BURGAS, Bulharsko | 2012
ŽC terminál: Projekt, výroba a oživení 11 měřicích skidů, TAMAS pro ŽC terminál (příjem a výdej), hmotnostní měření Micromotion, ACL, integrace do systému LNHB.
Měřící skidy, KAR, Irák | 2012
Dodávka 26 měřících skidů s Micromotion pro rafinerii v Erbilu/Kurdistán. Corioli prover s trojitým měřením hmotnostního průtoku, řízení Floboss.
METROSTAV, sklad Loukov, blok 237 - výstavba skladových kapacit, Česká republika | 2012

Dodávka MaR, silnoproud, EPS, EZS pro nový blok 237.

Modernizace skladu v Heřmanově Městci, Česká republika | 2012
Rozsáhlá modernizace skladu na dvou lokalitách – Vrbice I  a Vrbice II , dotýká se cca 20 objektů  skladu, probíhá  2010-2012. Stavební část a také nový automatizovaný systém řízení pro novou technologii, nový systém měření a regulace + kamerový systém.
NESTE OIL MUUGA, Estonsko | 2012
Projekt, výroba a oživení 16 měřicích skidů a TAMAS pro AC terminál. Skidy na bázi objemového měření (PRIMA4), ACL. Barvení produktu pomocí EVA6. Systém TAMAS pro výdejní lávky.
ORDORIKO SE, rekonstrukce skladu, Česká republika | 2012

Rekonstrukce skladu: Instalace dvou 250m3 nádrží, instalace měřicích skidů, vybudování nových přijmových a výdejních míst.

Skidy pro ropovod, PETRONEEDS, Súdán | 2012
Projekt a výroba filtračních, měřících a regulačních skidů na bázi hmotnostního měření na začátku a konci ropovodu firmy STAROIL. První aplikace na surovou ropu. Vývoj a výroba stacionárního Corioli proveru. První použití analyzátoru ropy a automatického vzorkovače.
AGROPODNIK DOMAŽLICE, Česká republika | 2011
Dodávka jednotky pro čištění benzínových par pro MOL, Maďarsko | 2011
Výroba rekuperační jednotky s kapacitou 300m3/h pro terminál plnění autocisteren Komárom, EPC Jordan Technologies.
Dodávka jednotky pro čištění benzínových par pro Slovnaft, Slovensko | 2011

Výroba rekuperační jednotky s kapacitou 300m3/h pro terminál plnění autocisteren Bratislava, EPC Jordan Technologies.

Dodávka rekuperační jednotky pro společnost CNOOC, Čína | 2011

Inženýrink, výroba, instalace a zprovoznění jednotky pro rekuperaci benzínových par s kapacitou 400 m3/h na skladě Yiwan - Shenzhen. 

Dodávka rekuperační jednotky pro společnost SINOPEC, Čína | 2011

Inženýrink, výroba, instalace a zprovoznění jednotky pro rekuperaci benzínových par s kapacitou 400 m3/h na skladě Zhishan. 

Dodávka zařízení pro silniční terminál Eesti Energia Narva, Estonsko | 2011

Dodávka měřích skidů, uzemňovacího zařízení a řídícího systému TAMAS pro silniční terminál pro paliva na bázi benzínu a břidlicových olejů. V současné době probíhá druhá etapa výstavby, která zahrnuje železniční terminál.

Dodávka zařízení pro silniční terminál Neste Oil, Talin-Muga, Estonsko | 2011

Inženýring, výroba, supervize při instalaci a zprovoznění měřících skidů a řídícího systému TAMAS. Sklad patří finské společnosti Neste Oil, která se zabývá výrobou a distribucí paliv.

Filtrační a měřicí skidy pro sklad Atbara, Súdán | 2011
Skidy 12" class 900 a 16" class 600 pro filtraci, redukci tlaku a měření průtoku nafty a benzínu v redundadním provedení, včetně integrace do stávajícího systému SCADA.
Jednotka pro rekuperaci benzinových par (VRU) na terminálu společnosti INSA Belozem, Bulharsko | 2011

Dodávka rekuperační jednotky s kapacitou 150 m3/h včetně integrace se stávajícími technologiemi.

Rekonstrukce silničního terminálu Lukoil Ilientsi, Bulharsko | 2011
Rekonstrukce silničního terminálu Lukoil Ilientsi, Bulharsko pro výdej světlých paliv. Terminál je vybaven čtyřmi lávkami a 16 plnícími rameny, systémem pro aditivaci, barvení a pro přimíchávání biopaliv. Plně automatický provoz zajišťuje systém TAMAS.
Rekonstrukce železničního terminálu Lukoil Burgas, 2008 | 2011

Dodávka kontejnerové jednotky pro barvení paliv, systém pro měření vydávaného a přijímaného paliva a systém TAMAS pro dispečerské řízení. 

Čepro, a.s. - Obnova měření na nádržích | 2010

Integrace nových hladinoměrů do stávajícího řídicího systému.

Čepro, a.s. - Rekonstrukce produktovodní čerpací stanice Klobouky | 2010
Projekt a dodávky technologie, elektro a řídicího systému produktovodní čerpací stanice.
Dodávka jednotky pro čištění benzínových par pro JSC Okseta, Litva | 2010

Výroba rekuperační jednotky s kapacitou 150m3/h pro terminál plnění autocisteren Kaunas, EPC Jordan Technologies.

Dodávka jednotky pro čištění benzínových par pro veřejné čerpací stanice, Itálie | 2010

Výroba 9 ks rekuperačních jednotek “mini compact” , EPC Jordan Technologies.

Dodávka zařízení na plnění říčních tankerů pro slovenskou plavbu dunajskou, Bratislava, Slovensko | 2010

EPC dodávka terminálu pro plnění kapalných chemických látek do říčních tankerů DN200 v přístavu v Bratislavě. Ramena jsou s hydraulickým pohonem a vybavena systémem ERS (Emergenci Release System).

Dracar CZ - systém obchodního měření na skladu Skrochovice | 2010
Komplexní dodávka technologie a administračního systému pro obchodní měření kapalných PHM při příjmu a výdeji z celního skladu.
Vendys&V - systém obchodního měření na skladu Česká Lípa | 2010
Komplexní dodávka technologie a administračního systému pro obchodní měření kapalných PHM při příjmu a výdeji z celního skladu.
Letiště Praha, a.s. - Modernizace výdeje LPH - Česká republika | 2009
Modernizace technologie výdejního terminálu pro výdej LPH do autocisteren a instalace nového řídicího systému formou "na klíč".
Měřící skidy pro rafinérský komplex Turkmenbashi, Turkmenistán | 2009
Design, výroba a podpora při spuštění. Měření a kontrola množství produktu při stáčení do lodí na přístavním komplexu. 14 čerpacích skidů pro různé produkty.
NATO Roudnice - Sklad a výdejní terminál pro naftu, Česká republika | 2009
Dodávka, zhotovení, sestavení a uvedení do provozu komplexní technologické části skladu a výdejního terminálu včetně doplňkových služeb.
SSHR ČR - výstavba produktovodu Heřmanův Městec | 2009
Komplexní výstavba produktovodu 4 x DN200 spojujícího 2 oddělené části skladu PHM formou "na klíč".
Terminál pro výdej leteckého paliva Shell Helsinky, Finsko | 2009
Dodávka 8 uzemňovacích členů pro plnění cisteren.
ŽSSK CARGO - Přečerpávací komplex Čierna nad Tisou - Slovensko | 2009

Projekt a komplexní dodávka technologie a ASŘ železničního terminálu pro přečerpávání hořlavých kapalin.

Agropodnik Domažlice - Sklad PHM Domažlice - Česká republika | 2008

Dodávka technologie výdeje PHM do autocisteren včetně systému aditivace a míchání biopaliv.

Článek z 2.10.2015 o společnosti AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s. z magazínu PETROL.cz

 


Čepro, a.s. - Rekonstrukce 3 skladů PHM - Česká republika | 2008

Komplexní modernizace řídicího systému skladů formou "na klíč".


FMC Technologies, Measurement Solutions, Hamburg - Sklad PHM TanQuid - Německo | 2008

Dodávka aditivačního systému EVA5 pro plnění do autocisteren.


Letiště Shanghai Pudong, technologie pro aditivaci leteckého paliva, China | 2008

Návrh, výroba a dodávka systému pro aditivaci leteckého petrloleje JET-A1 na letišti Shanghai - Pudong, jednom z největších letišť na světě. Vodivostní aditivum se dávkuje do paliva během stáčení z lodí. Součástí dodávky byly aditivační jednotky EVA-container, čerpací skidy, zapojení a integrace do stávajícího systému skladu leteckého paliva.

OKZ Holding - Dodávka zařízení nádrží PHM - Slovensko | 2008

Dodávka elektrozařízení pro skladovácí nádrže PHM.

Paramo a.s. - Pardubice - Česká republika | 2008

Úprava výdejního terminálu autocisteren pro plnění H-LBI (lakového benzínu).

Sinopec - Dodávky zařízení - Čína | 2008

Dodávky aditivačních jednotek EVA 6, čerpacích SKIDů a technologie spodního plnění do autocisteren.


Správa státních hmotných rezerv - Projektová dokumentace pro Správu státních hmotných rezerv Bulharska - Bulharsko | 2008

Projektová dokumentace komplexní rekonstrukce 4 velkokapacitních skladů PHM ve vlastnictví bulharských Statních hmotných rezerv.

Armáda České republiky - Sklad PHM Heřmanův Městec - Česká republika | 2007

Čtyři nádrže pro skladování PHM.

Čepro, a.s. - Biopaliva - Česká republika | 2007

Rozšíření 11 skladů a výdejních terminálů o technologii pro přimíchávání biopaliv formou "na klíč".

Čepro, a.s. - Rekonstrukce terminálů - Česká republika | 2007

Rekonstrukce výdejních terminálů pohonných hmot pro firmu Čepro, a.s.

Čepro, a.s. - Sklad pohonných hmot Roudnice nad Labem - Česká republika | 2007

Rekonstrukce výdejních terminálů pohonných hmot pro firmu Čepro, a.s.

Chemoprojekt, a.s. - Sklad Roudnice - Česká republika | 2007

Dodávka ASŘ a výstavba skladovacích kapacit skladu Roudnice.

FAU Přerov - Sklad PHM Přerov - Česká republika | 2007

Rozšíření skladu PHM a výdejního terminálu autocisteren o technologii přimíchávání biopaliv formou "na klíč".

Lukoil - Plovdiv, Bulharsko - Bulharsko | 2007

Komplexní dodávka technologie (EPC) vůbec prvního automatizovaného výdejního terminálu pohonných hmot v Plovdivu, Bulharsko.

Naftoservis - Dodávka aditivačních systémů - Polsko | 2007

Dodávka aditivačních systémů pro sklady PHM pro firmy NAFTOBAZY a ORLEN.

Real HM Nové Zámky - Sklad PHM Nové Zámky - Slovensko | 2007

Dodávka rekuperační jednotky skladu PHM.

SKANSKA, a.s. - Sklady pohonných hmot - Potěhy, Roudnice a Šlapánov - Česká republika | 2007

Rekonstrukce nádrží pro skladování pohoných hmot a související práce.

BEGA Klaipeda - Litva | 2006

Instrumantace a řízení systíému pro stáčení glykolu z lodí.

Čepro a.s. - Terminál Sedlnice - Česká republika | 2006

Komplexní výstavba nového skladu PHM s kapacitou 100 000 m3 formou "na klíč".

Čepro, a.s. - Biopaliva - Česká republika | 2006

EPC dodávka technologie pro stáčení, skladování, míchání a výdej biopaliv.

Čepro, a.s. - Sklad pohonných hmot Roudnice nad Labem - Česká republika | 2006

Realizace ASŘ skladu a výdeje pohonných hmot Roudnice nad Labem.

Progress trading - Sklad Trebišov - Slovensko | 2006

Rozšíření skladu a výdeje o aditivaci a rekuperaci.

Sinopec - Sklad pohonných hmot a terminál Ningbo - Čína | 2006

Zpracování basic designu, dodávka plnících ramen, aditivačních jednotek EVA 6 a čerpací stanice aditiv. Součástí zakázky byl inženýring a zprovoznění aditivačního systému.

Orlen/FMC Smith Meter - Aditivační systémy EVA - Polsko | 2005
Dodávka aditivačních systémů EVA pro 6 skladů paliv.
Paramo, a.s. - Terminál Paramo Pardubice - Česká republika | 2005

Výdejní terminál PHM, včetně technologií barvení a aditivace. Generální dodávka.

QAPCO - Qatar Petrochemical Company, Qatar - Dodávka uzemňovacího zařízení - Mesaideed, Qatar | 2005
Dodávka uzemňovacího zařízení prostřednictvím firmy z Oakville, Ontario, Kanada.
SIA "Lukoil Baltija R" - Riga - Terminál Olaine - Lotyšsko | 2005
TAMAS® a řídící systém SCADA SCX terminálu PHM.
Sklad PHM Varna - Varna, Bulharsko | 2005
Koncepční projekt rekonstrukce skladu pohonných hmot Varna
UAB "Lukoil Baltija" - Mažeikiai - Terminál Kedainiai - Litva | 2005
TAMAS® a řídící systém SCADA SCX terminálu PHM.
UAB "Okseta" - Kedainiai - Terminál Vilnius- Litva | 2005
TAMAS® a řídící systém SCADA SCX terminálu PHM.
ORLEN, S.A., Poland - Vojenský sklad PHM - Polsko | 2004

Dodávka systému aditivace - aditivační jednotky EVA5 - aditivace paliva pro vojenská letadla F34.

Progress Trading, s.r.o. - Terminál a sklad PHL Trebišov - Slovensko | 2004

Komplexní dodávka technologie skladu a plnících lávek terminálu PHL (železniční stáčiště, nádrže, plnící lávky, aditivace).

AVE MATROX UAB - Terminál Kaunas - Litva | 2003

Řízení technologie výdeje na terminálu PHM.

Česká Armáda - Sklad PHM Heřmanův Městec - Česká republika | 2003

Projekt a dodávky aditivační jednotky LPH.

KFOR - Terminál Kosovo - Jugoslávie | 2003

Výdejní terminál vojenského letiště Priština.

Mazeikiu Nafta Baltia - Terminál Butinge - Litva | 2003

Projekt a dodávka MaR dvou nových ropných nádrží.

ORLEN, S.A., Poland - Sklad PHM Mostiska - Warszawa - Polsko | 2003

Dodávka systému aditivace - aditivační jednotky EVA5.

ČEPRO a.s. - Terminál Klobouky - Česká republika | 2002

Rekonstrukce skladu a výdeje PHM.

Čepro a.s. - Terminál Mstětice - Česká republika | 2001

Komplextní rekonstrukce skladu.

Petrochemia Blachownia - Terminál Blachownia - Polsko | 2001

Terminál pro plnění PHL do autocisteren. Generální dodávka silničního terminálu PHM.

PTI Technologijos UAB - Terminál - Litva | 2000

TAMAS® a řídící systém SCADA SCX terminálu PHM.

ČEPRO a.s. - Terminál Cerekvice nad Bystřicí - Česká republika | 1999

Dodávka MaR a ASŘ výstavby nových nádrží terminálu PHL.

ČEPRO a.s. - Terminál Šlapanov u Havlíčkova Brodu - Česká republika | 1998

Dodávka zařízení technologie, MaR a ASŘ terminálu PHL.

ČEPRO a.s. - Terminál Smyslov u Tábora - Česká republika | 1998

Dodávka zařízení technologie, MaR a ASŘ terminálu PHL.

OMV Slovakia a.s. - Sklad PHM Komárno - Slovensko | 1998

Projekt, komplexní dodávka technologie a řízení říčního skladu PHM v na Dunaji v se stáčením do železničních a auto cisteren.

PARAMO Pardubice a.s. - Železniční terminál - Česká republika | 1998

Plnění LTO a nafty do železničních cisteren včetně aditivace.

ČEPRO a.s. - Terminál Třemošná u Plzně - Česká republika | 1997

Dodávka projektu, elektro, MaR a ASŘ rekuperační jednotky a koncového zařízení produktovodu PHL.

Česká správa letišť a.s. / ESSO Czech a.s. - Letištní sklad LPH, Ruzyně - Česká republika | 1997

Inženýring, projekt a dodávka elektro, MaR a ASŘ terminálu LPH.

OMV Slovakia a.s. - Sklad PHM Klačany - Slovensko | 1997

Projekt, kompl. dodávka technologie a řízení skladu.

Shell Czech Republic a.s. - Letištní sklad LPH , Ostrava - Česká republika | 1997

Inženýring, projekt a dodávka technologie a řízení terminálu PHL.

VSŽ Doprava a.s. - Terminál PHL Košice - Slovensko | 1997

Inženýring, projekt a dodávka technologie terminálu PHL loko-depa.

ABB Lummus Chemoprojekt Brno - Inženýring Chemopetrol Litvínov - Česká republika | 1996

Účast na projektu reinstrumentace etylénové jednotky.

AGA GAS s.r.o. - Řízení rekuperace - Česká republika | 1996

Projekt a dodávka elektrického vybavení a ASŘ rekuperační jednotky benzinových par pro železniční terminál PARAMO Pardubice a.s..

Armáda SR - Sklad PHM Zemianské Kostolany - Slovensko | 1996

Inženýring, projekt a dodávka rekonstrukce technologie skladu PHM (olejové hospodářství).

ČEPRO a.s. - Terminál PHL Hněvice - Česká republika | 1996

Dodávka rekuperace, technologie a řízení nové plnící lávky.

Čepro a.s. - Terminál PHL Střelice u Brna - Česká republika | 1996

Dodávka projektu elektro, technologie a řízení rekonstruovaných a nových plnících lávek terminálu PHL (žel. stáčiště, produktovod, tankoviště, plnící lávky, návrat par).

Shell Czech Republic a.s. - Letištní sklad LPH, Brno - Česká republika | 1996

Dodávka komplexní technologie a řízení terminálu LPH.

Benol s.r.o. - Terminál PHL v Bzenci - Česká republika | 1995

Dodávka elektro, MaR a ASŘ.

ČEPRO a.s. - Terminál PHL Cerekvice n. Bystřicí - Česká republika | 1995

Dodávka elektro, MaR a ASŘ terminálu PHL

Chemis s.r.o. - Terminál PHL Slavkov u Brna - Česká republika | 1995

Projekt a dodávka technologie terminálu PHL (žel. stáčiště, tankoviště, plnící lávky, rekuperace par)

KAME s.r.o - Sklad PHM Přerov - Česká republika | 1994

Inženýring, projekt a dodávka technologie terminálu PHL (žel. stáčiště, tankoviště, plnící lávky, návrat par) v Přerově.

Škodaexport a.s. - Supervize produktovodu - Indie | 1994

Technická supervize instalace SCADA systému pro stavbu produktovodu Kandla-Bhatinda, Indie.

Různí zákazníci - Montáž ČS PHM - Česká republika | 1993

Dodávka a montáž technologie a elektro na 12 čerpacích stanicích PHM

Loading