Významné projekty v Evropě

Petrochemie      Vodárenství      Průmysl - ostatní     
Modernizace SHZ na britské vojenské základně na ostrově Ascension | 2021
Realizace naftového hospodářství pro požární čerpadla a uvedení systému SHZ do provozu. 
Intenzifikace ČOV Bakov nad Jizerou | 2020
Komplexní rekonstrukce řídicího systému v rámci intenzifikace ČOV.
Nový terminál pro výdej PHM do autocisteren Čepro Loukov | 2020
Výstavba na klíč terminálu se 16 rameny na 4 plnicích místech pro všechny druhy paliv, včetně přimíchávání biosložek a aditivace. Realizace zahrnovala také nový armaturní uzel, potrubní rozvody, rozšíření řídicího systému TAMAS, CCTV, EPS, EZS, rozvodnu, kabeláž, nový systém SHZ s nádrží požární vody 500 m3 a 4 hasicími monitory.
Skupinový vodovod Božice | 2020
Dodávka řízení a telemetrie na vodárenských objektech a integrace do stávajícího dispečinku VAS Znojmo.
Driver pro SMS komunikaci na zabezpečení objektů VaK Hodonín | 2019
Vývoj, testování a nasazení speciálního driveru pro SMS komunikaci s dispečerským systémem ClearScada SCX6.
Energetika Třinec - výměna stávajícího turbokompresoru | 2019
Projekční dokumentace, demontáž stávajícího a komplexní EPC dodávka nového turbokompresoru. Cílem bylo snížení energetické náročnosti a zvýšení účinnosti.
Kontejnerová jednotka pro aditivaci do vysokotlakého produktovodu Slovnaft, Slovensko | 2019
EPC zakázka - projekt, výroba, dodávka a oživení kontjnerové jednotky pro aditivaci zlepšovače průtoku do vysokotlakých produktovodů. Včetně integrace do stávajícího řídicího systému produktovodu.
Modernizace ASŘ ČOV Blansko | 2019
Dodávka a nasazení nového dispečerského systému ClearScadaSCX6 a úprava dalších částí ASŘ.
Nové depo autocisteren a produktovod LPH na Letišti Václava Havla Praha | 2019
Letiště Václava Havla Praha je nejvýznamnějším mezinárodním letištěm v České republice, ročně odbaví více než 15 milionů cestujících. Investiční akce zahrnovala výstavbu moderního zázemí pro autocisterny, které zajišťují v areálu letiště plnění letadel palivem JET-A1. Realizace obsahovala technologii pro výdej JET-A1 do letištních autocisteren (měřících tratě - SKIDy s výdejními automaty Accuload IV včetně metrologického ověření dle MID, nový řídicí systém, kabeláže a polní instrumentaci. Součástí byl také systém pro aditivaci JET-A1 zvyšovačem vodivosti na vstupu do skladu JET-A1 a kompletní projekční dokumentace.
Optimalizace dávkování srážedla fosforu na ČOV Blansko | 2019
Bezdrátové přenosy mezi řídicím PLC, čidlem a dávkovačem srážedla fosforu vč. úpravy ASŘ.
Paramo - modernizace aditivace | 2019

Výstavba nové technologie pro aditivaci nafty a benzínu při plnění do autocisteren. Osazena dvouplášťová válcová podzemní nádrž s kapacitou 10 x 10 m3, vybudována nová čerpací stanice aditiv, instalovány nerezové potrubní rozvody s elektrickým ohřevem a izolací. Osazeno 5 aditivačních jednotek, každá pro 5 druhů aditiv. Vybudováno nové místo pro spodní plnění autocisteren. Dílo bylo provedeno formou "na klíč".

Paramo - revitalizace rekuperace uhlovodíkových par | 2019

Výstavba nové rekuperační jednotky s kapacitou 380 Nm3/h, s limitem emisí 150 mg/Nm3, včetně napojení na potrubní rozvody v areálu. Realizace zahrnovala i likvidaci staré jednotky rekuperace par, vybudování nové záchytné jímky, instalaci potrubních rozvodů, doplnění ramene pro odvod par ze stáčiště železničních cisteren. Dílo bylo provedeno formou "na klíč".

Rekonstrukce ASŘ na vodním zdroji Důlňák | 2019
Dodávka a nasazení nového dispečerského systému ClearScada SCX6 provozovatele OVaK.
Rekonstrukce ÚV Hrdibořice | 2019
Modernizace a rozšíření řídicího systému v souvislosti s modernizací technologie ÚV.
RPD pro modernizaci dispečinku ÚČOV Ostrava | 2019
Zpracování realizační projekční dokumentace pro akci "Modernizace dispečinku ÚČOV Ostrava". Zarhnuje hornní úroveň ASŘ - SCADA a HMI, vč. HW.
Výstavba nádrže pro JET-A1 na Letišti Václava Havla Praha | 2019
Výstavba nádrže o objemu 5000 m3 pro letecký petrolej JET-A1. Realizace zahrnovala také nové související potrubní rozvody, polní instrumentaci, rozšíření řídicího systému, CCTV, EPS, EZS, oplocení. Dále demolici staré a stavbu nové nádrže požární vody, nový odlučovač ropných látek a odstranění starého naftového hospodářství.
Čepro - Jednotky pro aditivaci do produktovodu | 2018
Projekt, výroba, oživení mobilních jednotek pro vstřikování aditiva - zlepšovače průtoku do vysokotlakého produktovodu.
Driver pro komunikaci se snímači přes IoT VAS Znojmo | 2018
Vývoj, testování a nasazení speciálního driveru pro komunikaci mezi stávajícím dispečerským systémem ClearScada SCX6 a snímači komunikujícími prostřednictvím IoT (Internet of Things).
Intenzifikace ČOV Polička | 2018
Komplexní dodávka dispečinku vč. začlenění do stávajícího telemetrického systému provozovatele.
Jímací území Lednice - zvýšení kapacity | 2018
Řízení a monitoring nově zřízených vrtů a integrace do stávajícího systému řízení ÚV Lednice.
Modernizace ÚV Landštejn | 2018
V rámci modernizace ÚV byla provedena modernizace dispečinku - upgrade HW a SW na moderní systém ClearScada SCX6.
Rekonstrukce kalové koncovky na ČOV Blansko | 2018
Úprava a rozšíření řídicího systému v souvislosti s úpravami technologie ČOV.
Terminál pro plnění lodí pro Alexela Slovag, Norsko | 2018
Projekt, výroba, oživení skidů pro výdej pohonných hmot (nafty) do lodí. Skidy jsou ověřeny pro obchodní měření dle MID a umožňují rychlé doplnění pohonných hmot do námořních lodí.
Výstavba skladu provozních kapalin pro novou automobilku, Slovensko | 2018
Výstavba skladu provozních kapalin a potrubí do výrobní haly v nové automobilce Jaguar Land Rover Nitra. Project zahrnoval výstavbu 9 skladovacích nádrží a jednu úkapovou. Skladované produkty jsou benzín, letní a zimní nafta, brzdová kapalina, ostřikovací kapalina, chladivo R134A, AD BLUE, nemrznoucí kapalina a chladivo R1234YF.
Výstavba skladu provozních kapalin pro novou automobilku, Slovensko | 2018
Výstavba skladu provozních kapalin a potrubí do výrobní haly v nové automobilce Jaguar Land Rover Nitra. Project zahrnoval výstavbu 9 skladovacích nádrží a jednu úkapovou. Skladované produkty jsou benzín, letní a zimní nafta, brzdová kapalina, ostřikovací kapalina, chladivo R134A, AD BLUE, nemrznoucí kapalina a chladivo R1234YF.
Zvýšení kybernetické bezpečnosti dispečinku Středočeských vodáren | 2018
Realizace opatření pro zvýšení kybernetické bezpečnosti vodárenského telemetrického systému vč. dispečinku. 
Zahušťování a odvodňování kalu na ČOV Svitavy | 2017
Rozšíření a úprava řídicího systému ČOV v souvislosti s technologickými změnami.
Dálkový přenost dat z objektu Aqualand Moravia | 2017
Kompletní realizace telemetrického bodu pro přenos dat na dispečink provozovatele VaK Břeclav.
Drivery pro komunikaci se systémy 3. stran na ČOV Vrapice | 2017
Vývoj, testování a nasazení driverů pro komunikaci dispečerského systému SCADA SCX6 s nestandardními systémy 3. stran 
Měřící tratě pro přimíchávání biopaliv ve skladech MOL, Maďarsko | 2017
Předmětem zakázky byl projekt, výroba, oživení a metrologické schválení měřících skidů s průtokem až 45 m3/h pro přimíchávání MEŘO do nafty na terminálech společnosti MOL.
Provozní bezpečnost dispečinku VaK Svitavy | 2017
Posouzení provozní a kybernetické bezpečnosti vybraných objektů a vodárenského dispečinku.
Rekonstrukce rozvodny VN ÚČOV Ostrava | 2017
Úprava a rozšíření řídicího systému v souvislosti s rekonstrukcí rozvodny VN.
Rozšíření terminálu PHM Koper, Slovinsko | 2017
Komplexní projekce, výroba, dodávka a oživení technologie pro měření množství vydaných lehkých produktů vč. JET-A1 do autocisteren a železničních cisteren. Měřící tratě ve formě skidů, nezávislé měření hustoty, doplnění aditivace a barvení, ramena. Systém pro automatizaci a administraci výdejního terminálu TAMAS.
Výdejní systém pro silniční a námořní terminál BMF Burgas, Bulharsko | 2017
Předmětem díla byl projekt, dodávka, oživení a metrologická certifikace měřících tratí pro stáčení a výdej paliva z/do autocisteren a z tankerů, zařízení pro bio-blending, ventilů a dalších pomocných zařízení, aditivačního systému, testerů uzemnění, ramen spodního plnění a systému pro měření hladin v nádržích.
Zvýšení provozní bezpečnosti dispečinku VHOS Moravská Třebová | 2017
Posouzení provozní a kybernetické bezpečnosti vybraných objektů a vodárenského dispečinku.
Doplnění kalové koncovky ČOV Velká Bíteš | 2016
Rozšíření a úprava řídicího systému a dispečinku v návaznosti na provedené technologické úpravy ČOV.
INA, Modernizace terminálu pro výdej produktů do AC v rafinérii Rijeka, Chorvatsko | 2016
Komplexní projekce, výroba, dodávka a oživení technologie pro měření množství vydaných lehkých a těžkých produktů do autocisteren. Měřící tratě ve formě skidů, nezávislé měření hustoty, rozšíření aditivace, silniční váhy, ramena. Systém pro automatizaci a administraci výdejního terminálu TAMAS.
Intenzifikace a rekonstrukce ČOV Zaječí | 2016
Kompletní realizace částí elektro, MaR a ASŘ.
Modernizace terminálu OKTAN Dětmarovice | 2016
Modernizace technologie pro skladování PHM, příjem z železničních cisteren a výdej do autocisteren vč. přimíchávání biopaliv. 
Rekonstrukce ÚV Hrdibořice | 2016
Úpravy řídicího systému v rámci rekonstrukce aerace.
Zvýšení provozní bezpečnosti dispečinku VaK Mladá Boleslav | 2016
Dodávka a zprovoznění redundantní části dispečerského systému v režimu Hot - Standby.
Dispečink ČOV Rakvice | 2015
Dispečink pro řízení ČOV Rakvice včetně začlenění do nadřazeného systému provozovatele VaK Břeclav.
PRECHEZA a.s. Přerov – Posílení expedice kyseliny sírové | 2015

2014 - 2015

Dodávka a montáž strojně technologické části díla a ocelových konstrukcí, včetně dvou vertikálních nádrží o objemu 50m3 pro skladování 98% kyseliny sírové.

Výstavba a rekonstrukce stáčecího a plnícího terminálu OKTAN Kežmarok, Slovensko | 2015
Modernizace měřících systémů v souladu se směrnicí MID, instalace zařízení pro přimíchávání biosložek, dávkování aditiv, automatizovaný systém řízení, dispečerský systém výdeje.
Výstavba nového skladu na letišti v Lielvarde, Lotyšsko | 2015

Dodávka pro NSPA: Výstavba nového skladu leteckého paliva JET-A1 se 2 nádržemi, místem pro stáčení autocisteren, dvě výdejní místa se SKIDy pro plnění autocisteren, systém aditivace, řídicí systém a instrumentace se systémem TAMAS.

Intenzifikace ČOV Mnichovo Hradiště | 2014
Napojení ČOV Mnichovo Hradiště na kanalizační dispečink Mladá Boleslav.
Mondi Štětí a.s. – Čištění zeleného louhu | 2014

Výstavba třech různých typů nadzemních skladovacích nádrží (kapacita 1500m3, 200m3 a 140m3) a dodávka jedné nádrže 0,4m3. Všechny nádrže kompletně z nerezové oceli. Včetně izolace a opláštění.

VaK Mladá Boleslav - Privátní APN síť | 2014
Zřízení privátní APN sítě pro zabezpečený přenos telemetrických dat z vodárenských a kanalizačních objektů na dispečink provozovatele přes GSM/GPRS.
Vendys&V, Obchodní měření a aditivace v nové části skladu PHM Česká Lípa | 2014
Vyprojektování, dodávka a oživení technologie a řídicí systém pro měření výdeje a aditivace pohonných hmot v nové části celního skladu PHM. Stejně jako ve stávající části skladu jsou měřicí trarě doány ve formě skidu a jsou certifikovány dle MID. 
ČOV Velké Meziříčí, Česká republika | 2013
Dodávka části ASŘ a MaR, slaboproudých rozvodů, upgrade komunikace, dispečink, radiový přenos v rámci rekonstrukce ČOV (Dyje II).
Jihočeský vodárenský svaz - stanice TSWM/LP | 2013
Jihočeský vodárenský svaz - dodávka stanic TSWM/LP.
Lučební závody Draslovka a.s. Kolín | 2013

Lučební závody Draslovka, a.s. Kolín –  Vybudování nového stáčení a skladování čpavku. Výstavba nového objektu pro skladování čpavku se třemi válcovými nádržemi o objemu 95m3, záchytná jímka pro stáčení železničních cisteren, stáčecí rameno a potrubní rozvody, nový velín, detekce úniku čpavku, systém skrápění, nové elektro a MaR. Zahájení 2013. 

Mondi Štětí a.s. – Sklad LTO 1300 m3 | 2013

Výstavba nadzemní  skladovací nádrže v betonové havarijní jímce se stáčecím místem pro autocisterny se záchytnou jímkou, čerpací stanicí a potrubními rozvody pro dopravu LTO do kotle. Včetně elektro a MaR.

Ostravské vodárny a kanalizace - upgrade na SCX 6 | 2013

Ostravské vodárny a kanalizace - upgrade na SCX 6 na centrálním dispečinku pitné vody. Licence a softwarové práce související s přechodem na SCX 6. Stanice TSWM/LP.

Teplárna PGE Kielce | 2013

Projekt, dodávka a oživení elektro části a automatizace řízení technologie teplárny PGE Kielce.

(Projekt realizován dceřinou společností AUTEL, a.s.)

VaS Žďár nad Sázavou - stanice TSWM/LP | 2013
VaS Žďár nad Sázavou - dodávka stanic TSWM/LP
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav - Upgrade na SCX 6 | 2013
Licence a SW práce související s přechodem na SCX6 za spoluúčasti objednatele.
Aditivace v INA Rijeka a Solin, Chorvatsko | 2012
Aditivace na výdeji do autocisteren na terminálu INA Rijeka a Solin. První nasazení nových aditivačních jednotek Accuplus – 15ks.
AGROPODNIK DOMAŽLICE, Česká republika | 2012
Bahr Pump - TAMAS a skidy pro Eesti Energia, Estonsko | 2012

Dodávka 6-ti skidů pro železnici, rozvaděč ASŘ a MaR. SoftwareTAMAS. Byly potřebné velké úpravy pro ŽC, produktem jsou, pohonné hmoty které se těží z břidlice. 


Čepro, a.s., sklad Loukov - koncové zařízení, Česká republika | 2012
Zcela nové koncové zařízení v Loukově. Stavební  část  - nová vana , přestřešení vany,  nová rozvodna. Technologická část – nová čerpadla, potrubí, nízko i vysokotlaké armatury. Silnoproud  - nová serva, přepojení starých serv, měniče na motory ASŘ, MaR – nové PLC , polní instrumentace.
Dodávka jednotky pro čištění benzínových par pro ENI, Livorno, Itálie | 2012

Výroba rekuperační jednotky s kapacitou 400m3/h pro námořní terminál Livorno, EPC Jordan Technologies.

INKO, Loukov, PS 262, Česká republika | 2012
Návaznost na dodávku pro METROSTAV, kompletní dodávka pro rozvodnu NN 262 –část stavební elektro. Dodávka 10-ti polí silnoproudého rozvaděče. 
Letiště Ostrava, Česká republika | 2012
Letiště Ostrava - rekonstrukce zařízení pro EE a ZP. Nové rozvody – kabely, výkopy, protlaky - 22kV a 6kV po areálu letiště. Veřejné osvětlení, STL přípojka plynu. Nová (stavba + technologie) VN rozvodna HTS-2. Nové VN 22 a 6kV rozvaděče do tří rozvoden, nová VN trafa, rekonstrukce NN v rozvodnách. 
Letiště Pardubice, Česká republika | 2012
Kompletní dodávka technologie pro skladování, příjem a výdej  produktů na Letišti v Pardubicích. Dodávka silnoproudu – rozvaděč , ovládací skříně. Dodávka ASŘ a MaR – rozvaděč,  polní instrumentace, TAMAS. Financováno EU. 
Letiště Praha, Česká republika | 2012
Letiště Praha - měření hustoty a tlaku. Dodávka MM pro měření hustoty v nádrži leteckého paliva, tlakoměrů.
Letiště Sliač, Ministerstvo Obrany SR, Slovensko | 2012
Rekonstrukce letiště Sliač, zakázka pro NATO. Výstavba nového přijmu ze železničních cisteren, 2km produktovodu do nádrží (3x250m3) a výdeje do autocisteren.
LUKOIL NEFTOCHIM BURGAS, Bulharsko | 2012
ŽC terminál: Projekt, výroba a oživení 11 měřicích skidů, TAMAS pro ŽC terminál (příjem a výdej), hmotnostní měření Micromotion, ACL, integrace do systému LNHB.
METROSTAV, sklad Loukov, blok 237 - výstavba skladových kapacit, Česká republika | 2012

Dodávka MaR, silnoproud, EPS, EZS pro nový blok 237.

Modernizace skladu v Heřmanově Městci, Česká republika | 2012
Rozsáhlá modernizace skladu na dvou lokalitách – Vrbice I  a Vrbice II , dotýká se cca 20 objektů  skladu, probíhá  2010-2012. Stavební část a také nový automatizovaný systém řízení pro novou technologii, nový systém měření a regulace + kamerový systém.
Modernizace ÚV Mostiště | 2012
ÚV Mostiště
Dodávka části ASŘ a MaR, slaboproudých rozvodů,upgrade komunikace, radiové komunikace, vrámci kompletní rekonstrukce ÚV
Dodávka části ASŘ a MaR, slaboproudých rozvodů, upgrade komunikace, radiové komunikace, vrámci kompletní rekonstrukce ÚV.
NESTE OIL MUUGA, Estonsko | 2012
Projekt, výroba a oživení 16 měřicích skidů a TAMAS pro AC terminál. Skidy na bázi objemového měření (PRIMA4), ACL. Barvení produktu pomocí EVA6. Systém TAMAS pro výdejní lávky.
ORDORIKO SE, rekonstrukce skladu, Česká republika | 2012

Rekonstrukce skladu: Instalace dvou 250m3 nádrží, instalace měřicích skidů, vybudování nových přijmových a výdejních míst.

OVAK ČOV Michálkovice - upgrade na SCX 6 | 2012

Ostravské vodárny a kanalizace - upgrade na SCX 6 na ČOV Michálkovice. Licence a softwarové práce související s přechodem na SCX 6. 

Středočeské vodárny a kanalizace - upgrade na SCX 6 | 2012

Středočeské vodárny a kanalizace - upgrade na SCX 6.  Licence a softwarové práce související s přechodem na SCX 6 za spoluúčasti objednatele. 

ÚČOV Ostrava, Česká republika | 2012
Ústřední čistírna odpadních vod: další etapa rekonstrukce – řízení biologického stupně.
Úpravna vody Kroměříž - rekonstrukce a upgrade na SCX 6 | 2012

Rekonstrukce ÚV Kroměříž, upgrade na SCX 6, licence, softwarové práce a úpravy ve vizualizaci na centrálním dispečinku VaK Kroměříž. 

VaK Prostějov - upgrade na SCX 6 | 2012
Pro Vodovody a kanalizace Prostějov - licence a softwarové práce související s přechodem na SCX6.
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav | 2012
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav - stanice TSWM/LP, zřízení a provozování APN sítě, licence a SW prácesouvisející s přechodem na SCX6 za spoluúčasti objednatele. 
AGROPODNIK DOMAŽLICE, Česká republika | 2011
Dodávka jednotky pro čištění benzínových par pro MOL, Maďarsko | 2011
Výroba rekuperační jednotky s kapacitou 300m3/h pro terminál plnění autocisteren Komárom, EPC Jordan Technologies.
Dodávka jednotky pro čištění benzínových par pro Slovnaft, Slovensko | 2011

Výroba rekuperační jednotky s kapacitou 300m3/h pro terminál plnění autocisteren Bratislava, EPC Jordan Technologies.

Dodávka zařízení pro silniční terminál Eesti Energia Narva, Estonsko | 2011

Dodávka měřích skidů, uzemňovacího zařízení a řídícího systému TAMAS pro silniční terminál pro paliva na bázi benzínu a břidlicových olejů. V současné době probíhá druhá etapa výstavby, která zahrnuje železniční terminál.

Dodávka zařízení pro silniční terminál Neste Oil, Talin-Muga, Estonsko | 2011

Inženýring, výroba, supervize při instalaci a zprovoznění měřících skidů a řídícího systému TAMAS. Sklad patří finské společnosti Neste Oil, která se zabývá výrobou a distribucí paliv.

Jednotka pro rekuperaci benzinových par (VRU) na terminálu společnosti INSA Belozem, Bulharsko | 2011

Dodávka rekuperační jednotky s kapacitou 150 m3/h včetně integrace se stávajícími technologiemi.

JVS - náhrada HW a SW dispečinku | 2011
Serverová i klientská pracoviště, upgrade SCX6 v režimu HOT STANDBY.
Rekonstrukce silničního terminálu Lukoil Ilientsi, Bulharsko | 2011
Rekonstrukce silničního terminálu Lukoil Ilientsi, Bulharsko pro výdej světlých paliv. Terminál je vybaven čtyřmi lávkami a 16 plnícími rameny, systémem pro aditivaci, barvení a pro přimíchávání biopaliv. Plně automatický provoz zajišťuje systém TAMAS.
Rekonstrukce železničního terminálu Lukoil Burgas, 2008 | 2011

Dodávka kontejnerové jednotky pro barvení paliv, systém pro měření vydávaného a přijímaného paliva a systém TAMAS pro dispečerské řízení. 

VaS Boskovice - upgrade na SCX 6 | 2011

VaS Boskovice - upgrade na SCX 6. Licence a softwarové práce související s přechodem na SCX 6. 

VaS Žďár nad Sázavou - upgrade na SCX 6 | 2011

VaS Žďár nad Sázavou - upgrade na SCX 6. Licence a softwarové práce související s přechodem na SCX 6. 

 

Čepro, a.s. - Obnova měření na nádržích | 2010

Integrace nových hladinoměrů do stávajícího řídicího systému.

Čepro, a.s. - Rekonstrukce produktovodní čerpací stanice Klobouky | 2010
Projekt a dodávky technologie, elektro a řídicího systému produktovodní čerpací stanice.
Dodávka jednotky pro čištění benzínových par pro JSC Okseta, Litva | 2010

Výroba rekuperační jednotky s kapacitou 150m3/h pro terminál plnění autocisteren Kaunas, EPC Jordan Technologies.

Dodávka jednotky pro čištění benzínových par pro veřejné čerpací stanice, Itálie | 2010

Výroba 9 ks rekuperačních jednotek “mini compact” , EPC Jordan Technologies.

Dodávka zařízení na plnění říčních tankerů pro slovenskou plavbu dunajskou, Bratislava, Slovensko | 2010

EPC dodávka terminálu pro plnění kapalných chemických látek do říčních tankerů DN200 v přístavu v Bratislavě. Ramena jsou s hydraulickým pohonem a vybavena systémem ERS (Emergenci Release System).

Dracar CZ - systém obchodního měření na skladu Skrochovice | 2010
Komplexní dodávka technologie a administračního systému pro obchodní měření kapalných PHM při příjmu a výdeji z celního skladu.
ÚČOV Ostrava | 2010
Napojení části stávající technologie, vybudování Hot-Stanby systému na SCX6, vytvoření klientských pracovišť u technologických celků.
Vendys&V - systém obchodního měření na skladu Česká Lípa | 2010
Komplexní dodávka technologie a administračního systému pro obchodní měření kapalných PHM při příjmu a výdeji z celního skladu.
VaK Břeclav - Vodárenský dispečink VaK Břeclav | 2009

Centrální vodárenský dispečink VaK Břeclav a další vodárenské objekty.

Letiště Praha, a.s. - Modernizace výdeje LPH - Česká republika | 2009
Modernizace technologie výdejního terminálu pro výdej LPH do autocisteren a instalace nového řídicího systému formou "na klíč".
NATO Roudnice - Sklad a výdejní terminál pro naftu, Česká republika | 2009
Dodávka, zhotovení, sestavení a uvedení do provozu komplexní technologické části skladu a výdejního terminálu včetně doplňkových služeb.
SSHR ČR - výstavba produktovodu Heřmanův Městec | 2009
Komplexní výstavba produktovodu 4 x DN200 spojujícího 2 oddělené části skladu PHM formou "na klíč".
Terminál pro výdej leteckého paliva Shell Helsinky, Finsko | 2009
Dodávka 8 uzemňovacích členů pro plnění cisteren.
ŽSSK CARGO - Přečerpávací komplex Čierna nad Tisou - Slovensko | 2009

Projekt a komplexní dodávka technologie a ASŘ železničního terminálu pro přečerpávání hořlavých kapalin.

Agropodnik Domažlice - Sklad PHM Domažlice - Česká republika | 2008

Dodávka technologie výdeje PHM do autocisteren včetně systému aditivace a míchání biopaliv.

Článek z 2.10.2015 o společnosti AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s. z magazínu PETROL.cz

 


Čepro, a.s. - Rekonstrukce 3 skladů PHM - Česká republika | 2008

Komplexní modernizace řídicího systému skladů formou "na klíč".


FMC Technologies, Measurement Solutions, Hamburg - Sklad PHM TanQuid - Německo | 2008

Dodávka aditivačního systému EVA5 pro plnění do autocisteren.


OKZ Holding - Dodávka zařízení nádrží PHM - Slovensko | 2008

Dodávka elektrozařízení pro skladovácí nádrže PHM.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. - Stanice TSX 24.3 - Česká republika | 2008

Dodávka dalších 6 stanic typu TSX 24.3.

Paramo a.s. - Pardubice - Česká republika | 2008

Úprava výdejního terminálu autocisteren pro plnění H-LBI (lakového benzínu).

Správa státních hmotných rezerv - Projektová dokumentace pro Správu státních hmotných rezerv Bulharska - Bulharsko | 2008

Projektová dokumentace komplexní rekonstrukce 4 velkokapacitních skladů PHM ve vlastnictví bulharských Statních hmotných rezerv.

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. - Stanice TSLC a TSMGX - Česká republika | 2008

Dodávka dalších 8 stanic typu TSCL 422 a 10 stanic TSMGX ve speciálním provedení.

Armáda České republiky - Sklad PHM Heřmanův Městec - Česká republika | 2007

Čtyři nádrže pro skladování PHM.

Čepro, a.s. - Biopaliva - Česká republika | 2007

Rozšíření 11 skladů a výdejních terminálů o technologii pro přimíchávání biopaliv formou "na klíč".

Čepro, a.s. - Rekonstrukce terminálů - Česká republika | 2007

Rekonstrukce výdejních terminálů pohonných hmot pro firmu Čepro, a.s.

Čepro, a.s. - Sklad pohonných hmot Roudnice nad Labem - Česká republika | 2007

Rekonstrukce výdejních terminálů pohonných hmot pro firmu Čepro, a.s.

Chemoprojekt, a.s. - Sklad Roudnice - Česká republika | 2007

Dodávka ASŘ a výstavba skladovacích kapacit skladu Roudnice.

DALKIA a.s. - Teplárna Třebovice SKŘ CHÚV ETB - Česká republika | 2007

Komplexní rekonstrukce CHÚV - systém kontroly a řízení chemické úpravny vody elektrárny Třebovice (systém Wonderware).

FAU Přerov - Sklad PHM Přerov - Česká republika | 2007

Rozšíření skladu PHM a výdejního terminálu autocisteren o technologii přimíchávání biopaliv formou "na klíč".

Lukoil - Plovdiv, Bulharsko - Bulharsko | 2007

Komplexní dodávka technologie (EPC) vůbec prvního automatizovaného výdejního terminálu pohonných hmot v Plovdivu, Bulharsko.

Naftoservis - Dodávka aditivačních systémů - Polsko | 2007

Dodávka aditivačních systémů pro sklady PHM pro firmy NAFTOBAZY a ORLEN.

Real HM Nové Zámky - Sklad PHM Nové Zámky - Slovensko | 2007

Dodávka rekuperační jednotky skladu PHM.

SKANSKA, a.s. - Sklady pohonných hmot - Potěhy, Roudnice a Šlapánov - Česká republika | 2007

Rekonstrukce nádrží pro skladování pohoných hmot a související práce.

BEGA Klaipeda - Litva | 2006

Instrumantace a řízení systíému pro stáčení glykolu z lodí.

Čepro a.s. - Terminál Sedlnice - Česká republika | 2006

Komplexní výstavba nového skladu PHM s kapacitou 100 000 m3 formou "na klíč".

Čepro, a.s. - Biopaliva - Česká republika | 2006

EPC dodávka technologie pro stáčení, skladování, míchání a výdej biopaliv.

Čepro, a.s. - Sklad pohonných hmot Roudnice nad Labem - Česká republika | 2006

Realizace ASŘ skladu a výdeje pohonných hmot Roudnice nad Labem.

Progress trading - Sklad Trebišov - Slovensko | 2006

Rozšíření skladu a výdeje o aditivaci a rekuperaci.

Bobov Dol, Bulharsko - Technologie pro stáčení kyseliny sírové | 2005
Projekt a dodávka technologie pro stáčení kyseliny sírové.
Hydrobiel - Kanalizační dispečink Głogówek - Polsko | 2005
Kanalizační dispečerský systém Głogówek
KP RIA Brno - Čistírna odpadních vod Blansko - Česká republika | 2005

Elektro, měření a regulace a automatizovaný systém řízení na ČOV Blansko

KP RIA Brno - Čistírna odpadních vod Boskovice - Česká republika | 2005

Automatizovaný systém řízení na ČOV Boskovice

Orlen/FMC Smith Meter - Aditivační systémy EVA - Polsko | 2005
Dodávka aditivačních systémů EVA pro 6 skladů paliv.
Paramo, a.s. - Terminál Paramo Pardubice - Česká republika | 2005

Výdejní terminál PHM, včetně technologií barvení a aditivace. Generální dodávka.

SCADA systém - Retiže, Bulharsko | 2005
SCADA systém pro řízení kaskády vodních elektráren
SIA "Lukoil Baltija R" - Riga - Terminál Olaine - Lotyšsko | 2005
TAMAS® a řídící systém SCADA SCX terminálu PHM.
Sklad PHM Varna - Varna, Bulharsko | 2005
Koncepční projekt rekonstrukce skladu pohonných hmot Varna
UAB "Lukoil Baltija" - Mažeikiai - Terminál Kedainiai - Litva | 2005
TAMAS® a řídící systém SCADA SCX terminálu PHM.
UAB "Okseta" - Kedainiai - Terminál Vilnius- Litva | 2005
TAMAS® a řídící systém SCADA SCX terminálu PHM.
VHOS, a.s. - Vodárenský dispečink Svitavy - Česká republika | 2005

Regionální vodárenský dispečink Svitavy

ORLEN, S.A., Poland - Vojenský sklad PHM - Polsko | 2004

Dodávka systému aditivace - aditivační jednotky EVA5 - aditivace paliva pro vojenská letadla F34.

Progress Trading, s.r.o. - Terminál a sklad PHL Trebišov - Slovensko | 2004

Komplexní dodávka technologie skladu a plnících lávek terminálu PHL (železniční stáčiště, nádrže, plnící lávky, aditivace).

Rejnok VaS Žďár - Čistírna odpadních vod Křižanov - Česká republika | 2004

Rekonstrukce systému řízení na čistírně odpadních vod ČOV Křižanov

VaS Znojmo - Úpravna vody Znojmo - II. etapa - Česká republika | 2004

Rekonstrukce PRS, měření a regulace a automatizovaný řídící systém - úpravna vody ÚV Znojmo

WiK Opole - Vodárenský dispečink Opole - Polsko | 2004

Vodárenský dispečerský SCADA systém. Projekt a pilotní instalace - realizace 3 vodárenských objektů

AVE MATROX UAB - Terminál Kaunas - Litva | 2003

Řízení technologie výdeje na terminálu PHM.

Česká Armáda - Sklad PHM Heřmanův Městec - Česká republika | 2003

Projekt a dodávky aditivační jednotky LPH.

KFOR - Terminál Kosovo - Jugoslávie | 2003

Výdejní terminál vojenského letiště Priština.

Mazeikiu Nafta Baltia - Terminál Butinge - Litva | 2003

Projekt a dodávka MaR dvou nových ropných nádrží.

ORLEN, S.A., Poland - Sklad PHM Mostiska - Warszawa - Polsko | 2003

Dodávka systému aditivace - aditivační jednotky EVA5.

VaK JČ - Vodárenský dispečink VaKJČ České Budějovice - Česká republika | 2003

Další etapa rekonstrukce řídícího systému na vodárenských objektech.

VHOS Moravská Třebová - Čistírna odpadních vod Jevíčko - Česká republika | 2003

Rekonstrukce PRS, měření a regulace a automatizovaného systému řízení na ČOV Jevíčko

VHOS Moravská Třebová - Vodárenský dispečink VHOS - Česká republika | 2003

Další etapa rekonstrukce řídícího systému na vodárenských objektech.

Bourgas Voda - Vodárenský dispečink Burgas - Bulharsko | 2002

Regionální vodárenský dispečink se 30 stanicemi

ČEPRO a.s. - Terminál Klobouky - Česká republika | 2002

Rekonstrukce skladu a výdeje PHM.

Město Polička - Čistírna odpadních vod Polička - Česká republika | 2002

Rekonstrukce měření a regulace a automatizovaného systému řízení na čístírně odpadních vod Polička

Čepro a.s. - Terminál Mstětice - Česká republika | 2001

Komplextní rekonstrukce skladu.

Petrochemia Blachownia - Terminál Blachownia - Polsko | 2001

Terminál pro plnění PHL do autocisteren. Generální dodávka silničního terminálu PHM.

Sofijska voda - Vodárenský dispečink Sofia - Bulharsko | 2001

Regionální vodárenský dispečink se 40 stanicemi

JVS - Jihočeský vodárenský svaz České Budějovice a.s. - Vodárenský dispečink JVS - Česká republika | 2000

Jihočeský krajský dispečink + vodárenské objekty (cca. 40)

PTI Technologijos UAB - Terminál - Litva | 2000

TAMAS® a řídící systém SCADA SCX terminálu PHM.

VaK JČ - Vodovody a kanalizace Jižní Čechy - Dispečink VaK JČ - Česká republika | 2000

Regionální vodárenský dispečink - 300 vodárenských objektů.

VHOS Moravská Třebová a.s. - Vodárenský dispečink Polička - Česká republika | 2000

Regionální vodárenský dispečink s 12 objekty.

Vodovody a kanalizace Kladno Mělník a.s. - Úpravna vody Vrapice - Česká republika | 2000

Lokální systém řízení úpravny vody Vrapice.

ČEPRO a.s. - Terminál Cerekvice nad Bystřicí - Česká republika | 1999

Dodávka MaR a ASŘ výstavby nových nádrží terminálu PHL.

Ostravské vodovody a kanalizace a.s. - Úpravna vody - Česká republika | 1999

Lokální systém řízení ÚV Nová Ves a ÚV Dubí.

TROLEX CZ s.r.o. - Monitorování - Česká republika | 1999

Monitorování systému el. energie pro OKD.

Vodovody a kanalizace Kladno Mělník a.s. - Úpravna vody Klíčava - Česká republika | 1999

Lokální systém řízení ÚV Klíčava

Vodovody a kanalizace Kladno Mělník a.s. - Vodárenský dispečink - Česká republika | 1999

Regionální vodárenský dispečink, vizualizace se stanicemi SAIA

ČEPRO a.s. - Terminál Šlapanov u Havlíčkova Brodu - Česká republika | 1998

Dodávka zařízení technologie, MaR a ASŘ terminálu PHL.

ČEPRO a.s. - Terminál Smyslov u Tábora - Česká republika | 1998

Dodávka zařízení technologie, MaR a ASŘ terminálu PHL.

IVO POWER/ Teplárny Olomouc a.s. - Monitorovací systém - Česká republika | 1998

Monitorování uhelné skládky na CO.

OMV Slovakia a.s. - Sklad PHM Komárno - Slovensko | 1998

Projekt, komplexní dodávka technologie a řízení říčního skladu PHM v na Dunaji v se stáčením do železničních a auto cisteren.

PARAMO Pardubice a.s. - Železniční terminál - Česká republika | 1998

Plnění LTO a nafty do železničních cisteren včetně aditivace.

VHOS a.s. Moravská Třebová - Vodárenský dispečink - Česká republika | 1998

Regionální vodárenský dispečink s 15 vodárenskými objekty.

Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s. - Vodárenský dispečink - Česká republika | 1998

Regionální vodárenský dispečink 60 objektů. ASŘ a elektro ÚV Kroměříž.

Vodovody a kanalizace Přerov a.s. - Vodárenský dispečink - Česká republika | 1998

Regionální vodárenský dispečink Hranice, Přerov - celkem 60 objektů

Vodovody a kanalizace Říčany u Prahy a.s. - Vodárenský dispečink - Česká republika | 1998

Regionální vodárenský dispečink s 5 vodárenskými objekty.

Vodovody a kanalizace Uherské Hradiště a.s. - Vodárenský dispečink - Česká republika | 1998

Regionální vodárenský dispečink 70 objektů.

ČEPRO a.s. - Terminál Třemošná u Plzně - Česká republika | 1997

Dodávka projektu, elektro, MaR a ASŘ rekuperační jednotky a koncového zařízení produktovodu PHL.

Česká správa letišť a.s. / ESSO Czech a.s. - Letištní sklad LPH, Ruzyně - Česká republika | 1997

Inženýring, projekt a dodávka elektro, MaR a ASŘ terminálu LPH.

OMV Slovakia a.s. - Sklad PHM Klačany - Slovensko | 1997

Projekt, kompl. dodávka technologie a řízení skladu.

Ostravské vodovody a kanalizace a.s. - Vodárenský dispečink - Česká republika | 1997

Centrální řídící systém vodárenského dispečinku Ostrava se 100 vodárenskými objekty.

Shell Czech Republic a.s. - Letištní sklad LPH , Ostrava - Česká republika | 1997

Inženýring, projekt a dodávka technologie a řízení terminálu PHL.

VaK Přerov a.s. - Úpravna vody Přerov - Troubky - Česká republika | 1997

Projekt ASŘ, dodávka ASŘ úpravny vody Přerov - Troubky.

VSŽ Doprava a.s. - Terminál PHL Košice - Slovensko | 1997

Inženýring, projekt a dodávka technologie terminálu PHL loko-depa.

ABB Lummus Chemoprojekt Brno - Inženýring Chemopetrol Litvínov - Česká republika | 1996

Účast na projektu reinstrumentace etylénové jednotky.

AGA GAS s.r.o. - Řízení rekuperace - Česká republika | 1996

Projekt a dodávka elektrického vybavení a ASŘ rekuperační jednotky benzinových par pro železniční terminál PARAMO Pardubice a.s..

Armáda SR - Sklad PHM Zemianské Kostolany - Slovensko | 1996

Inženýring, projekt a dodávka rekonstrukce technologie skladu PHM (olejové hospodářství).

ČEPRO a.s. - Terminál PHL Hněvice - Česká republika | 1996

Dodávka rekuperace, technologie a řízení nové plnící lávky.

Čepro a.s. - Terminál PHL Střelice u Brna - Česká republika | 1996

Dodávka projektu elektro, technologie a řízení rekonstruovaných a nových plnících lávek terminálu PHL (žel. stáčiště, produktovod, tankoviště, plnící lávky, návrat par).

MCHZ Ostrava a.s. - Železniční terminál - Česká republika | 1996

Dodávka technologie terminálu plnění aminů do železničních cisteren.

Shell Czech Republic a.s. - Letištní sklad LPH, Brno - Česká republika | 1996

Dodávka komplexní technologie a řízení terminálu LPH.

Vodovody a kanalizace Hodonín a.s. - Vodárenský dispečink a ÚV(úpravna vody) - Česká republika | 1996

Regionální řídící systém 45 vodárenských objektů.

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s - Vodárenský dispečink - Česká republika | 1996

Regionální vodárenský dispečink 80 objektů.

Vodovody a kanalizace Prostějov a.s. - Vodárenský dispečink a ÚV - Česká republika | 1996

Řídicí systém, MaR a elektro ÚV Prostějov - Hrdibořice, regionální řídící systém vodárenské sítě

Benol s.r.o. - Terminál PHL v Bzenci - Česká republika | 1995

Dodávka elektro, MaR a ASŘ.

ČEPRO a.s. - Terminál PHL Cerekvice n. Bystřicí - Česká republika | 1995

Dodávka elektro, MaR a ASŘ terminálu PHL

Chemis s.r.o. - Terminál PHL Slavkov u Brna - Česká republika | 1995

Projekt a dodávka technologie terminálu PHL (žel. stáčiště, tankoviště, plnící lávky, rekuperace par)

Důl ČSM a.s. - Řídící systém - Česká republika | 1995

Řídící a dispečerský systém teplárny budovaný ve třech etapách dle rekonstrukce jednotlivých kotlů včetně sledování a vyhodnocování distribuce energií v závodě.

OKD - Koksovna Ostrava - Řídící systém koksovny - Česká republika | 1995

Projekt a dodávka MaR a řízení tlaků v předlohách koksárenských baterií.

Teplárny Otrokovice a.s. - Řídící systém teplárny - Česká republika | 1995

Řídící systém popílkového potrubního systému.

Vodovody a kanalizace Boskovice a.s. - Vodárenský dispečink - Česká republika | 1995

Regionální řídící systém vodárenských objektů.

KAME s.r.o - Sklad PHM Přerov - Česká republika | 1994

Inženýring, projekt a dodávka technologie terminálu PHL (žel. stáčiště, tankoviště, plnící lávky, návrat par) v Přerově.

Teplárna Karviná a.s. - Monitoring teplárny - Česká republika | 1994

Monitoring, řízení výroby tepla a spotřeby elektrické energie teplárny.

Vodárny a kanalizace Žďár nad Sázavou a.s. - Vodárenský dispečink - Česká republika | 1994

Regionální řídící systém 54 vodárenských objektů.

Vodovody a kanalizace Břeclav a.s. - Vodárenský dispečink - Česká republika | 1994

Regionální řídící systém 52 vodárenských objektů.

Různí zákazníci - Montáž ČS PHM - Česká republika | 1993

Dodávka a montáž technologie a elektro na 12 čerpacích stanicích PHM

Loading