Přehled

VAE CONTROLS - Přehled poskytovaných produktů a služeb

 

Video - EPC construction of fuel terminal Sedlnice EN (YouTube)

Video - EPC construction of fuel terminal Sedlnice FR (YouTube)

Video - EPC construction of fuel terminal Sedlnice RU (YouTube)

Video - EPC construction of fuel terminal Sedlnice CN (YouTube)

Company presentation in French | Présentation de l'entreprise en français (pdf)

TECHNOLOGIE
Technologie skladování a výdeje pohonných hmot a chemických materiálů s vysokými nároky na bezpečnost a efektivitu. Projekty, dodávky, realizace formou "na klíč".
TAMAS®
TAMAS® (Terminal Automation and Management System) je komplexní systém pro řízení a management technologií skladování a manipulace s pohonnými hmotami.
Hydrocarbon Management System (HMS)
HMS je modulární rozšiřitelný systém pro monitoring a sofistikované řízení bilancí ropy a ropných produktů. Je určen pro rafinérie a distribuční terminály / sklady ropy a ropných produktů a umožňuje monitorování, zpracování a vyhodnocování dat o příjatých, vydaných, zpracovaných a skladovaných produktech.
TAMAS® Lite
TAMAS® Lite (Terminal Automation and Management System) je komplexní systém pro management a administraci skladování a manipulace s pohonnými hmotami. Verze Lite je odlehčená verze software TAMAS®, která je připravena pro méně rozsáhlé aplikace bez požadavků na plně automatické řízení technologie. 
PipeMan - systém pro řízení produktovodů
Pipeline application software PipeMan is internationally industry proven system providing 
support for safe and cost effective operation of liquid pipelines
Pimeman je mezinárodně uznávaný systém pro podporu bezpečného a efektivního provozu produktovodů pro kapalné látky. Zahrnuje celou škálu fukčních online a offline modulů pro komplexní management produktovodu.
Skidy pro příjem a výdej PHM
Skidy řady CMR jsou kompaktní systémy pro měření množství přijímaného nebo vydávaného paliva, typicky na silničních a železničních terminálech.
Potrubní skidy IPMS

IPMS (INTEGRATED PIPELINE MEASURING STATION SYSTEMS) je zařízení pro bilanční měření petrochemických produktů přečerpá-vaných pomocí trub. SKIDY 2", 4", 8", 12", 16" pro filtraci, kontrolu tlaku a měření ropných produktů, pohonných hmot a také kapalných chemických produktů pro vykládku/nakládku do/ze skladů pohonných hmot, lodních cisteren, železničních terminálů nebo autocisteren.

Čerpací skidy
Projektování a výroba čerpacích skidů. Na obrázku je skid se dvěma čerpadly pro čerpání aditiv.
Skladovací aditivační skidy
Tento skid je sestavou skladovací dvouplášťové nádrže pro aditivum o objemu 3m3 s výstrojí, aditivačního čerpadla, filtru, regulačního ventilu a propojovacího potrubí. Příslušenství je umístěno na nádrži, šetří tak místo a výrazně usnadňuje instalaci na místě.
Samoobslužný kiosek ETR3
Elektronický Terminál Řidiče (ETR) je určen ke komunikaci řidiče se systémem TAMAS. Na tomto terminálu je možné provádět jak vstupní proceduru zadání plnění, tak i výstupní procedury (tisk DNL atd.)
Tester uzemnění EGT 4

Uzemňovací člen EGT 4 je zařízení, které se používá k ověření správného uzemnění autocisterny nebo železniční cisterny při jejich plnění chemickými látkami, které vytvářejí ve svém okolí prostředí s nebezpečím výbuchu. Zařízení je vysoce odolné proti tzv. falešnému uzemnění. Stav uzemnění je indikován pomocí barevných kontrolek a signalizačních kontaktů pro nadřazený řídicí systém.

Biometrická čtečka
V rámci systému TAMAS 6 existuje možnost bezpečné kontroly identifikace osoby s využitím biometrického ověření PalmSecure, které ověřuje osobu pomocí krevního řečiště dlaně. Pro instalaci čtečky do kiosku ETR byl navržen speciální držák, který umožňuje snímat dlaň zespodu z důvodu eliminace vlivu slunečního svitu na snímač krevního řečiště.
Aditivační systém EVAPLUS / ACCUPLUS

Aditivační jednotka Accuplus s řídicí jednotkou Evaplus je kompakní a vysoce přesné zařízení pro přidávání malého množství látek - aditiv do vydávaného produktu (benzíny, nafta, oleje, barvy atd.).

Aditivační jednotka EVA Container
Kompaktní kontejnerové řešení aditivačního systému. Obsahuje čerpadlo, regulační ventily, vlastní aditivační jednotku a prostor pro 200 l sud s aditivem. Snadná instalace, vhodné do venkovního prostředí.
Kamera ESPO do zóny 0

Kamera ESPO je určena pro použití v prostředí s nebezpečním výbuchu zóna 0. Je tedy vhodná i pro monitoring vnitřních částí nádrží, potrubí a dalších zažízení s hořlavými kapalinami bez nutnosti jejich úplného vypouštění a odvětrávání.

UNIKÁTNÍ PRODUKT NA TRHU!

Houkačka DB3
Houkačka DB3 je určena pro náročné průmyslové aplikace do prostředí s nebezpoečím výbuchu, zóna 1. Její předností je zejména robustní konstrukce a vysoká odolnost proti vibracím.
Výstražný maják MAV
Výstražný maják MAV je určen pro průmyslové aplikace v prostředí s nebezpečním výbuchu, zóna 1. Vytváří rotační světelný kužel červené barvy pomocí vysoce svítivých LED. Neobsahuje tedy žádné pohyblivé části a je tak vysoce odolný proti vibracím.
Systém GEO SCADA SCX6
Systém GEO SCADA SCX6 podporuje flexibilní architekturu pro různé systémy v rozsahu od několika stovek do statisíců datových bodů. Je založen na standardních průmyslových rozhranních a protokolech a umožňuje tedy komunikovat s širokou škálou zařízení a rozhraní různých výrobců. Poskytuje mimořádně vysokou míru ochrany proti kybernetickým hrozbám. Jedná se o ideální řešení pro telemetrické aplikace.
Řízení technologie ČOV a ÚV

Projektujeme a realizujeme řídicí systémy pro čistírny  odpadních vod a úpravny vody. Naše realizace zahrnuje projekty a dodávky silnoproudu, MaR a ASŘ.

Telemetrická stanice Talus T4e
Výkonná kompaktní telemetrická stanice s širokými komunikačními možnostmi vhodná pro monitoring a řízení vodárenských a kanalizačních objektů i objektů na jiných typech distribučních sítí. Mimo jiné je vybavena komunikačním protokolem Proteus.
Telemetrická stanice T-BOX

Kompaktní telemetrické stanice TBOX jsou určeny k použití na menších vodárenských a kanalizačních objektech. Jsou vhodné pro dálkový monitoring a řízení i v místech bez trvalého napájení. Jde o stanice s velmi nízkou spotřebou elektrické energie komunikující prostřednictvím integrovaného GSM (4G/LTE) modemu. Jsou dodávány v provedení na DIN lištu.

Telemetrická stanice telemasteRTU
Bateriová nízkopříkonová telemetrická stanice určená pro sběr dat v lokalitách bez možnosti síťového napájení.
Telemetrická stanice TSPO3G
Nízkopříkonová bateriová stanice s krytím IP68, programovatelnými vstupy a výstupy a s modemem GSM/GPRS/3G. Vhodná pro dálkový monitoring objektů a šachet bez síťového napájení.
Virtuální GSM síť

Nabízíme Vám možnost přenosu telemetrický dat přes tzv. virtuální GSM síť. Jejím principem je, že stanice nekomunikují přímo s dispečinkem, ale s přístupovým bodem GSM sítě, který provozuje operátor T-Mobile. Data jsou na dispečink následně předána přes zabezpečené internetové spojení. 

 

Telemetrická stanice jako služba

Tento koncept znamená, že veškeré starosti a odpovědnost za provoz telemetrické stanice necháte na nás. Možnost kombinace se službou „Virtuální GSM síť“.

Telemetrická stanice TSX 24

Mimořádně oblíbená telemetrická stanice, v současnosti již nevyráběná. Byla nahrazena výkonnou telemetrickou stanicí Talus T4e. 

 

Převodník CFI 3

Převodník CFI 3 je určen pro převod impulzního signálu na proudový signál 4 až 20mA. Převodník lze použít typicky pro snímání pulzního výstupu ze snímače průtoku nebo snímače otáček. Účelem použití převodníku CFI 3 je možnost použít standardní vstupní obvody telemetrických stanic nebo programovatelných automatů, které umožňují zpracovat proudový signál spíše než pulzní.

Posuzování rizik - konzultační služby

VAE CONTROLS jako globálně působící společnost poskytuje inženýrské a konzultační služby se zaměřením na legislativu, řešení specifických potřeb zákazníků formou seminářů zaměřených na optimalizaci nákladů, využití tzv. "Best Practice" standardů, vyhodnocování investičních a provozních nákladů, bezpečnost včetně HAZOP a FEED, analýzu rizik, metrologii, pracovní postupy a procedury, požární ochranu, průzkumy, testování, spolehlivost atd.

Program zajišťuje tým zkušených pracovníků VAE CONTROLS pod vedením Nigela H. Jonese, který má více než 40-letou zkušenost v oboru petrochemie a bezpečnost. Nigel je autorem řadu dokumentů a standardů s hlavním důrazem na průběžné zlepšování bezpečnosti ve spolupráci se samotnými pracovníky, kteří  jsou vystaveni jednotlivým rizikům. My tato rizika pomáháme nalézat, hledat opatření a motivovat pracovníky k jejich dodržování. Tento postup se nám velice osvědčil, a proto jej nabízíme i Vám, našim zákazníkům. Jsme přesvědčeni, že správný návrh, provozování a bezpečnost v kombinaci s vlivem lidského faktoru musí být neodmyslitelně řízeny a zlepšovány během celého životního cyklu.

Inženýrské služby
Konzultace, studie proveditelnosti, finanční analýza, koncepce automatizace řízení, plánování výstavby, bezpečnostní analýzy, podrobné specifikace, simulace...
Bioplynové stanice

Zajišťujeme projektování a výstavbu bioplynových stanic pro zpracování zemědělského a komunálního odpadu formou dodávky na klíč. Naše řešení jsou šitá na míru Vašim potřebám. Námi dodávané stanice respektují místní provozní možnosti, jsou šetrné ke svému okolí a nemají negativní vlivy na obyvatelstvo.

Electrical Container for an Air Pollution
Electrical container for an Air POllution Control Plant. Product of Autel / VAE CONTROLS Group.
Loading