Engineering

Engineering - Kompletní řešení

VAE CONTROLS® dodává průmyslové řídící systémy a související silnoproudá, slaboproudá a technologická zařízení, včetně veškerých inženýrských a projekčních služeb, záručního a pozáručního servisu pro oblast řízení vodárenských sítí, čistíren a úpraven vod, terminálů a skladů ropných látek.
Posuzování rizik - konzultační služby

VAE CONTROLS jako globálně působící společnost poskytuje inženýrské a konzultační služby se zaměřením na legislativu, řešení specifických potřeb zákazníků formou seminářů zaměřených na optimalizaci nákladů, využití tzv. "Best Practice" standardů, vyhodnocování investičních a provozních nákladů, bezpečnost včetně HAZOP a FEED, analýzu rizik, metrologii, pracovní postupy a procedury, požární ochranu, průzkumy, testování, spolehlivost atd.

Program zajišťuje tým zkušených pracovníků VAE CONTROLS pod vedením Nigela H. Jonese, který má více než 40-letou zkušenost v oboru petrochemie a bezpečnost. Nigel je autorem řadu dokumentů a standardů s hlavním důrazem na průběžné zlepšování bezpečnosti ve spolupráci se samotnými pracovníky, kteří  jsou vystaveni jednotlivým rizikům. My tato rizika pomáháme nalézat, hledat opatření a motivovat pracovníky k jejich dodržování. Tento postup se nám velice osvědčil, a proto jej nabízíme i Vám, našim zákazníkům. Jsme přesvědčeni, že správný návrh, provozování a bezpečnost v kombinaci s vlivem lidského faktoru musí být neodmyslitelně řízeny a zlepšovány během celého životního cyklu.

Inženýrské služby
Konzultace, studie proveditelnosti, finanční analýza, koncepce automatizace řízení, plánování výstavby, bezpečnostní analýzy, podrobné specifikace, simulace...
Bioplynové stanice

Zajišťujeme projektování a výstavbu bioplynových stanic pro zpracování zemědělského a komunálního odpadu formou dodávky na klíč. Naše řešení jsou šitá na míru Vašim potřebám. Námi dodávané stanice respektují místní provozní možnosti, jsou šetrné ke svému okolí a nemají negativní vlivy na obyvatelstvo.

Loading