Certifikáty

Zárukou kvalitního řešení a spolehlivých dodávek jsou tyto certifikáty

Společnost VAE CONTROLS má implementovaný systém řízení kvality podle  ČSN EN ISO 9001:2016 a ČOS 051672 (AQAP 2110), systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví podle ČSN ISO 45001:2018  a systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2016. Ve společnosti je zavedeno a uplatňováno projektové řízení podle ČSN ISO 10006:2004 a ČSN ISO 21500:2013. Dále společnost i její zaměstnanci získali certifikát NBÚ a NATO pro nakládání s utajovanými informacemi.

Námi dodávaná zařízení určená do prostředí s nebezpečím výbuchu jsou certifikována dle norem IECEx a ATEX.

VAE CONTROLS je členem Mezinárodního sdružení projektového řízení IPMA (International Project Management Association) a společnost obdržela Atest projektového řízení dle ISO10006:2004. Naši zaměstnanci jsou držiteli rady odborných a kvalifikačních osvědčení, potřebných pro vývoj, výrobu, projektování a servisní činnost.

 

 

Osvědčení ČSN EN ISO 9001:2016 a ČOS 051672 (AQAP 2110)

Rozsah platnosti: Inženýrská činnost, návrh a vývoj SW, projekce, dodávky a servis zařízení elektro, řídídcích systémů, technologických zařízení, tvorba a aplikace software.

 

ČOS 05122 (AQAP 2110)

 

     

Certifikovaný partner Siemens | 2013

VAE CONTROLS, s.r.o. je certifikovaným partnerem divize Industry Automation and Drive Technologies společnosti Siemens, s.r.o. v České republice.

Tento certifikát platí pro oblasti: Vodárenství, petrochemie a energetiky.

 

 Certifikovaný partner Siemens

 

     

Zlatý certifikát | QMS - ČSN EN ISO 9001:2016, EMS - ČSN EN ISO 14001:2016 a SM BOZP - ČSN 45001:2018

Zlatý certifikát je výsledkem úspěšného zakončení integrovaného auditu aplikace tří systémů managementu řízení pro integrovaný systém řízení v souladu s požadavky QMS - ČSN EN ISO 9001:2016, EMS - ČSN ISO 14001:2016 a SM BOZP - ČSN 45001:2018.

Tento certifikát platí pro oblasti: Inženýrská činnost, návrh a vývoj SW, projekce, dodávky a servis zařízení elektro, řídících systémů, technologických zařízení, tvorba a aplikace SW produktů.

 

 Zlatý certifikát QMS - ČSN EN ISO 9001:2009, EMS - ČSN EN ISO 14001:2005 a SM BOZP - ČSN OHSAS 18001:2008

 

     

EXPORTÉR ROKU 2011 

Naše dceřinná společnost AUTEL, a.s. získala diplom v soutěži EXPORTÉR roku 2011 v kategorii Nárůst exportu 2009-2010, střední exportéři. 

 

 Autel - Exportér roku 2011

 

     

ČSN ISO 45001:2018

na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví podle ČSN ISO 45001:2018

 

 

 


ČSN ISO 45001:2018      

 

Certifikát kvality ČSN EN ISO 9001:2016

Od roku 1998 splňujeme podmínky pro Certifikát kvality ISO 9001:2000.

Certifikát kvality ISO 9001:2000 převzala společnost VAE CONTROLS® s.r.o. k 1. srpnu 1998 pro oblast: Projekce, dodávky a servis zařízení silnoproudu, zařízení řídicích systémů, technologických celků, tvorba a aplikace softwarových produktů. V současnosti firma dodržuje standardy ISO 9001:2015 ve všech svých činnostech.

 

ISO 9001:2016

 

     

Certifikát ČSN EN ISO 14001:2016

pro inženýrskou činnost, návrh a vývoj SW, projekce, dodávky a servis zařízení elektro, řídících systémů, technologických zařízení, tvorba a aplikace SW produktů.

 

 

 

 

ISO 14001:2005

 

   

 

 

Atest ČSN EN ISO 10006:2004 a ČSN ISO 21500:2013 a ČSN ISO 27001:2014

na systém uplatňování projektového managementu a systém informační a kybernetické bezpečnosti

ISO 10006:2004

     
 

ISO 21500:2013

 

ISO 27001:2014

     

Certifikát Národního bezpečnostního úřadu st. "Důvěrné"

Od 8. 8. 2003 splňujeme podmínky pro udělení potvrzení Národního bezpečnostního úřadu pro práci s dokumenty, obsahujícími utajované informace.

Na základě tohoto dokumentu může firma VAE CONTROLS® poskytovat služby spojené s prací nad utajovanými dokumenty nebo u ní mohou utajované dokumenty vznikat. Organizace se také může seznamovat s utajovanými informacemi do stupně utajení "DŮVĚRNÉ″.

NBU

     

Certifikát NATO pro práci s utajovanými informacemi

Od 21. 5. 2008 nadále splňujeme podmínky pro udělení Osvědčení podnikatele Národního bezpečnostního úřadu pro práci s dokumenty, obsahujícími utajované informace.

Na základě tohoto certifikátu má firma VAE CONTROLS® přístup k utajovaných informacím do stupně utajení NATO ″důvěrné″ pro služby spojené s prací nad utajovanými dokumenty nebo u ní mohou utajované dokumenty vznikat.

NBU-NATO

     

Certifikát ATEX pro aditivační zařízení EVA6.x

Od 10. 11. 2006 je naše dceřinná společnost ELOK OPAVA držitelem certifikátu FTZÚ 06 ATEX 0181 pro zařízení - aditivační jednotku EVA 6.x Uvedené zařízení splňuje podmínky pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu dle směrnice 94/9/EC.

Zařízení s touto certifikací vyhovuje následujícím normám: EN 60079-0:2004; EN60079-7:2003; EN 60079:18:2004; EN 50020:2002.

Atex

     

Certifikát: Systémový integrátor Serck Controls, UK

Firma VAE CONTROLS® s.r.o. je registrována jako systémový integrátor produktů a software od firmy Serck Controls Ltd.

Siemens partner

 

     

Ocenění pro SCADA SCX - 1. místo v soutěži

Vynikající 1. místo v soutěži o nejprogresivnější technologii získal náš systém SCADA SCX na vodárenské výstavě Vodovody a kanalizace 2000 v Plzni .

Ve dnech 30. 5. až 1. 6. 2000 jste mohli navštívit náš stánek v areálu plzeňského výstaviště. Vystavovali jsme řídicí systém SCX SCADA a stanice Proteus SERCK. Získali jsme ocenění v soutěži o nejprogresivnější technologii pro SCADA SCX.

 

SCADA 1st place

     

Systémový integrátor Wonderware

Firma VAE CONTROLS® je registrovaným systémových integrátorem softwarových produktů firmy Wonderware

Produkt firmy Wonderware byl aplikován dle požadavků zákazníka v realizaci projektu řídícího systému pro firmu DALKIA - Ostrava - Teplárna Třebovice, realizovaném firmou VAE CONTROLS®.

 

VAE CONTROLS - Wonderware

     
Loading