Major projects - World | Африка

Петролни скл.      Bодни системи      Промишленост     
FAT tests for Port Sudan | 2013
Metering skids for Port Sudan storage depot have been sucessfully tested. Skids with size upto 16" are designated for custody transfer of light fuels.
Скидове за нефтопровод, PETRONEEDS, Судан | 2012

Проектиране и производство на скидове за филтри, управляващи устройства и измервателни скидове на базата на измерване на маса поставени в началото и края на нефтопровода на фирмата  STAROIL.  Това е първо приложение за суров нефт. Разработка и производство на стационарен Corioli prover, служещ за калибриране.  Първо използване на анализатор на нефт и автоматично съоръжение за вземане на проби.

Filtering and metering system for Adbara depot, Sudan | 2011
Skids 12" class 900 and 16" class 600 for filtration, pressure control and flow metering of diesel and gasoline in redundand design. Including intargation into existing SCADA system.
Loading