Významné projekty v Evropě

Petrochemie      Vodárenství      Průmysl - ostatní     
Čepro - Jednotka pro aditivaci do produktovodu | 2018
Projekt, výroba, oživení jednotky pro vstřikování aditiva - zlepšovače průtoku do vysokotlakého produktovodu.
Rozšíření terminálu PHM Koper, Slovinsko | 2017
Komplexní projekce, výroba, dodávka a oživení technologie pro měření množství vydaných lehkých produktů vč. JET-A1 do autocisteren a železničních cisteren. Měřící tratě ve formě skidů, nezávislé měření hustoty, doplnění aditivace a barvení, ramena. Systém pro automatizaci a administraci výdejního terminálu TAMAS.
INA, Modernizace terminálu pro výdej produktů do AC v rafinérii Rijeka, Chorvatsko | 2016
Komplexní projekce, výroba, dodávka a oživení technologie pro měření množství vydaných lehkých a těžkých produktů do autocisteren. Měřící tratě ve formě skidů, nezávislé měření hustoty, rozšíření aditivace, silniční váhy, ramena. Systém pro automatizaci a administraci výdejního terminálu TAMAS.
PRECHEZA a.s. Přerov – Posílení expedice kyseliny sírové | 2015

2014 - 2015

Dodávka a montáž strojně technologické části díla a ocelových konstrukcí, včetně dvou vertikálních nádrží o objemu 50m3 pro skladování 98% kyseliny sírové.

Výstavba nového skladu na letišti v Lielvarde, Lotyšsko | 2015

Výstavba nového skladu na letišti v Lielvarde, Lotyšsko / 2014 - 2015. 

Dodávka pro NSPA: Výstavba nového skladu leteckého paliva JET-A1 se 2 nádržemi, místem pro stáčení autocisteren, dvě výdejní místa se SKIDy pro plnění autocisteren, systém aditivace, řídicí systém a instrumentace se systémem TAMAS.

Mondi Štětí a.s. – Čištění zeleného louhu | 2014

Výstavba třech různých typů nadzemních skladovacích nádrží (kapacita 1500m3, 200m3 a 140m3) a dodávka jedné nádrže 0,4m3. Všechny nádrže kompletně z nerezové oceli. Včetně izolace a opláštění.

Vendys&V, Obchodní měření a aditivace v nové části skladu PHM Česká Lípa | 2014
Vyprojektování, dodávka a oživení technologie a řídicí systém pro měření výdeje a aditivace pohonných hmot v nové části celního skladu PHM. Stejně jako ve stávající části skladu jsou měřicí trarě doány ve formě skidu a jsou certifikovány dle MID. 
ČOV Velké Meziříčí | 2013
ČOV Velké Meziříčí
Dodávka části ASŘ a MaR, slaboproudých rozvodů,upgrade komunikace, dispečink, radiový přenos vrámci rekonstrukce ČOV (Dyje II)
Dodávka části ASŘ a MaR, slaboproudých rozvodů, upgrade komunikace, dispečink, radiový přenos vrámci rekonstrukce ČOV (Dyje II).
Jihočeský vodárenský svaz - stanice TSWM/LP | 2013
Jihočeský vodárenský svaz - dodávka stanic TSWM/LP.
Lučební závody Draslovka a.s. Kolín | 2013

Lučební závody Draslovka, a.s. Kolín –  Vybudování nového stáčení a skladování čpavku. Výstavba nového objektu pro skladování čpavku se třemi válcovými nádržemi o objemu 95m3, záchytná jímka pro stáčení železničních cisteren, stáčecí rameno a potrubní rozvody, nový velín, detekce úniku čpavku, systém skrápění, nové elektro a MaR. Zahájení 2013. 

Mondi Štětí a.s. – Sklad LTO 1300 m3 | 2013

Výstavba nadzemní  skladovací nádrže v betonové havarijní jímce se stáčecím místem pro autocisterny se záchytnou jímkou, čerpací stanicí a potrubními rozvody pro dopravu LTO do kotle. Včetně elektro a MaR.

Ostravské vodárny a kanalizace - upgrade na SCX 6 | 2013

Ostravské vodárny a kanalizace - upgrade na SCX 6 na centrálním dispečinku pitné vody. Licence a softwarové práce související s přechodem na SCX 6. Stanice TSWM/LP.

Teplárna PGE Kielce | 2013

Projekt, dodávka a oživení elektro části a automatizace řízení technologie teplárny PGE Kielce.

(Projekt realizován dceřinou společností AUTEL, a.s.)

VaS Žďár nad Sázavou - stanice TSWM/LP | 2013
VaS Žďár nad Sázavou - dodávka stanic TSWM/LP
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav - Upgrade na SCX 6 | 2013
Licence a SW práce související s přechodem na SCX6 za spoluúčasti objednatele.
Aditivace v INA Rijeka a Solin, Chorvatsko | 2012
Aditivace na výdeji do autocisteren na terminálu INA Rijeka a Solin. První nasazení nových aditivačních jednotek Accuplus – 15ks.
AGROPODNIK DOMAŽLICE, Česká republika | 2012
Bahr Pump - TAMAS a skidy pro Eesti Energia, Estonsko | 2012

Dodávka 6-ti skidů pro železnici, rozvaděč ASŘ a MaR. SoftwareTAMAS. Byly potřebné velké úpravy pro ŽC, produktem jsou, pohonné hmoty které se těží z břidlice. 


Čepro, a.s., sklad Loukov - koncové zařízení, Česká republika | 2012
Zcela nové koncové zařízení v Loukově. Stavební  část  - nová vana , přestřešení vany,  nová rozvodna. Technologická část – nová čerpadla, potrubí, nízko i vysokotlaké armatury. Silnoproud  - nová serva, přepojení starých serv, měniče na motory ASŘ, MaR – nové PLC , polní instrumentace.
ČOV Velké Meziříčí, Česká republika | 2012
Rekonstrukce čistírny odpadních vod.
Dodávka jednotky pro čištění benzínových par pro ENI, Livorno, Itálie | 2012

Výroba rekuperační jednotky s kapacitou 400m3/h pro námořní terminál Livorno, EPC Jordan Technologies.

INKO, Loukov, PS 262, Česká republika | 2012
Návaznost na dodávku pro METROSTAV, kompletní dodávka pro rozvodnu NN 262 –část stavební elektro. Dodávka 10-ti polí silnoproudého rozvaděče. 
Letiště Ostrava, Česká republika | 2012
Letiště Ostrava - rekonstrukce zařízení pro EE a ZP. Nové rozvody – kabely, výkopy, protlaky - 22kV a 6kV po areálu letiště. Veřejné osvětlení, STL přípojka plynu. Nová (stavba + technologie) VN rozvodna HTS-2. Nové VN 22 a 6kV rozvaděče do tří rozvoden, nová VN trafa, rekonstrukce NN v rozvodnách. 
Letiště Pardubice, Česká republika | 2012
Kompletní dodávka technologie pro skladování, příjem a výdej  produktů na Letišti v Pardubicích. Dodávka silnoproudu – rozvaděč , ovládací skříně. Dodávka ASŘ a MaR – rozvaděč,  polní instrumentace, TAMAS. Financováno EU. 
Letiště Praha, Česká republika | 2012
Letiště Praha - měření hustoty a tlaku. Dodávka MM pro měření hustoty v nádrži leteckého paliva, tlakoměrů.
Letiště Sliač, Ministerstvo Obrany SR, Slovensko | 2012
Rekonstrukce letiště Sliač, zakázka pro NATO. Výstavba nového přijmu ze železničních cisteren, 2km produktovodu do nádrží (3x250m3) a výdeje do autocisteren.
LUKOIL NEFTOCHIM BURGAS, Bulharsko | 2012
ŽC terminál: Projekt, výroba a oživení 11 měřicích skidů, TAMAS pro ŽC terminál (příjem a výdej), hmotnostní měření Micromotion, ACL, integrace do systému LNHB.
METROSTAV, sklad Loukov, blok 237 - výstavba skladových kapacit, Česká republika | 2012

Dodávka MaR, silnoproud, EPS, EZS pro nový blok 237.

Modernizace skladu v Heřmanově Městci, Česká republika | 2012
Rozsáhlá modernizace skladu na dvou lokalitách – Vrbice I  a Vrbice II , dotýká se cca 20 objektů  skladu, probíhá  2010-2012. Stavební část a také nový automatizovaný systém řízení pro novou technologii, nový systém měření a regulace + kamerový systém.
NESTE OIL MUUGA, Estonsko | 2012
Projekt, výroba a oživení 16 měřicích skidů a TAMAS pro AC terminál. Skidy na bázi objemového měření (PRIMA4), ACL. Barvení produktu pomocí EVA6. Systém TAMAS pro výdejní lávky.
ORDORIKO SE, rekonstrukce skladu, Česká republika | 2012

Rekonstrukce skladu: Instalace dvou 250m3 nádrží, instalace měřicích skidů, vybudování nových přijmových a výdejních míst.

OVAK ČOV Michálkovice - upgrade na SCX 6 | 2012

Ostravské vodárny a kanalizace - upgrade na SCX 6 na ČOV Michálkovice. Licence a softwarové práce související s přechodem na SCX 6. 

Středočeské vodárny a kanalizace - upgrade na SCX 6 | 2012

Středočeské vodárny a kanalizace - upgrade na SCX 6.  Licence a softwarové práce související s přechodem na SCX 6 za spoluúčasti objednatele. 

ÚČOV Ostrava, Česká republika | 2012
Ústřední čistírna odpadních vod: další etapa rekonstrukce – řízení biologického stupně.
Úpravna vody Kroměříž - rekonstrukce a upgrade na SCX 6 | 2012

Rekonstrukce ÚV Kroměříž, upgrade na SCX 6, licence, softwarové práce a úpravy ve vizualizaci na centrálním dispečinku VaK Kroměříž. 

ÚV Mostiště | 2012
ÚV Mostiště
Dodávka části ASŘ a MaR, slaboproudých rozvodů,upgrade komunikace, radiové komunikace, vrámci kompletní rekonstrukce ÚV
Dodávka části ASŘ a MaR, slaboproudých rozvodů, upgrade komunikace, radiové komunikace, vrámci kompletní rekonstrukce ÚV.
VaK Prostějov - upgrade na SCX 6 | 2012
Pro Vodovody a kanalizace Prostějov - licence a softwarové práce související s přechodem na SCX6.
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav | 2012
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav - stanice TSWM/LP, zřízení a provozování APN sítě, licence a SW prácesouvisející s přechodem na SCX6 za spoluúčasti objednatele. 
AGROPODNIK DOMAŽLICE, Česká republika | 2011
Dodávka jednotky pro čištění benzínových par pro MOL, Maďarsko | 2011
Výroba rekuperační jednotky s kapacitou 300m3/h pro terminál plnění autocisteren Komárom, EPC Jordan Technologies.
Dodávka jednotky pro čištění benzínových par pro Slovnaft, Slovensko | 2011

Výroba rekuperační jednotky s kapacitou 300m3/h pro terminál plnění autocisteren Bratislava, EPC Jordan Technologies.

Dodávka zařízení pro silniční terminál Eesti Energia Narva, Estonsko | 2011

Dodávka měřích skidů, uzemňovacího zařízení a řídícího systému TAMAS pro silniční terminál pro paliva na bázi benzínu a břidlicových olejů. V současné době probíhá druhá etapa výstavby, která zahrnuje železniční terminál.

Dodávka zařízení pro silniční terminál Neste Oil, Talin-Muga, Estonsko | 2011

Inženýring, výroba, supervize při instalaci a zprovoznění měřících skidů a řídícího systému TAMAS. Sklad patří finské společnosti Neste Oil, která se zabývá výrobou a distribucí paliv.

Jednotka pro rekuperaci benzinových par (VRU) na terminálu společnosti INSA Belozem, Bulharsko | 2011

Dodávka rekuperační jednotky s kapacitou 150 m3/h včetně integrace se stávajícími technologiemi.

JVS - náhrada HW a SW dispečinku | 2011
Serverová i klientská pracoviště, upgrade SCX6 v režimu HOT STANDBY.
Rekonstrukce silničního terminálu Lukoil Ilientsi, Bulharsko | 2011
Rekonstrukce silničního terminálu Lukoil Ilientsi, Bulharsko pro výdej světlých paliv. Terminál je vybaven čtyřmi lávkami a 16 plnícími rameny, systémem pro aditivaci, barvení a pro přimíchávání biopaliv. Plně automatický provoz zajišťuje systém TAMAS.
Rekonstrukce železničního terminálu Lukoil Burgas, 2008 | 2011

Dodávka kontejnerové jednotky pro barvení paliv, systém pro měření vydávaného a přijímaného paliva a systém TAMAS pro dispečerské řízení. 

VaS Boskovice - upgrade na SCX 6 | 2011

VaS Boskovice - upgrade na SCX 6. Licence a softwarové práce související s přechodem na SCX 6. 

VaS Žďár nad Sázavou - upgrade na SCX 6 | 2011

VaS Žďár nad Sázavou - upgrade na SCX 6. Licence a softwarové práce související s přechodem na SCX 6. 

 

Čepro, a.s. - Obnova měření na nádržích | 2010

Integrace nových hladinoměrů do stávajícího řídicího systému.

Čepro, a.s. - Rekonstrukce produktovodní čerpací stanice Klobouky | 2010
Projekt a dodávky technologie, elektro a řídicího systému produktovodní čerpací stanice.
Dodávka jednotky pro čištění benzínových par pro JSC Okseta, Litva | 2010

Výroba rekuperační jednotky s kapacitou 150m3/h pro terminál plnění autocisteren Kaunas, EPC Jordan Technologies.

Dodávka jednotky pro čištění benzínových par pro veřejné čerpací stanice, Itálie | 2010

Výroba 9 ks rekuperačních jednotek “mini compact” , EPC Jordan Technologies.

Dodávka zařízení na plnění říčních tankerů pro slovenskou plavbu dunajskou, Bratislava, Slovensko | 2010

EPC dodávka terminálu pro plnění kapalných chemických látek do říčních tankerů DN200 v přístavu v Bratislavě. Ramena jsou s hydraulickým pohonem a vybavena systémem ERS (Emergenci Release System).

Dracar CZ - systém obchodního měření na skladu Skrochovice | 2010
Komplexní dodávka technologie a administračního systému pro obchodní měření kapalných PHM při příjmu a výdeji z celního skladu.
ÚČOV Ostrava | 2010
Napojení části stávající technologie, vybudování Hot-Stanby systému na SCX6, vytvoření klientských pracovišť u technologických celků.
Vendys&V - systém obchodního měření na skladu Česká Lípa | 2010
Komplexní dodávka technologie a administračního systému pro obchodní měření kapalných PHM při příjmu a výdeji z celního skladu.
VaK Břeclav - Vodárenský dispečink VaK Břeclav | 2009

Centrální vodárenský dispečink VaK Břeclav a další vodárenské objekty.

Letiště Praha, a.s. - Modernizace výdeje LPH - Česká republika | 2009
Modernizace technologie výdejního terminálu pro výdej LPH do autocisteren a instalace nového řídicího systému formou "na klíč".
NATO Roudnice - Sklad a výdejní terminál pro naftu, Česká republika | 2009
Dodávka, zhotovení, sestavení a uvedení do provozu komplexní technologické části skladu a výdejního terminálu včetně doplňkových služeb.
SSHR ČR - výstavba produktovodu Heřmanův Městec | 2009
Komplexní výstavba produktovodu 4 x DN200 spojujícího 2 oddělené části skladu PHM formou "na klíč".
Terminál pro výdej leteckého paliva Shell Helsinky, Finsko | 2009
Dodávka 8 uzemňovacích členů pro plnění cisteren.
ŽSSK CARGO - Přečerpávací komplex Čierna nad Tisou - Slovensko | 2009

Projekt a komplexní dodávka technologie a ASŘ železničního terminálu pro přečerpávání hořlavých kapalin.

Agropodnik Domažlice - Sklad PHM Domažlice - Česká republika | 2008

Dodávka technologie výdeje PHM do autocisteren včetně systému aditivace a míchání biopaliv.

Článek z 2.10.2015 o společnosti AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s. z magazínu PETROL.cz

 


Čepro, a.s. - Rekonstrukce 3 skladů PHM - Česká republika | 2008

Komplexní modernizace řídicího systému skladů formou "na klíč".


FMC Technologies, Measurement Solutions, Hamburg - Sklad PHM TanQuid - Německo | 2008

Dodávka aditivačního systému EVA5 pro plnění do autocisteren.


OKZ Holding - Dodávka zařízení nádrží PHM - Slovensko | 2008

Dodávka elektrozařízení pro skladovácí nádrže PHM.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. - Stanice TSX 24.3 - Česká republika | 2008

Dodávka dalších 6 stanic typu TSX 24.3.

Paramo a.s. - Pardubice - Česká republika | 2008

Úprava výdejního terminálu autocisteren pro plnění H-LBI (lakového benzínu).

Správa státních hmotných rezerv - Projektová dokumentace pro Správu státních hmotných rezerv Bulharska - Bulharsko | 2008

Projektová dokumentace komplexní rekonstrukce 4 velkokapacitních skladů PHM ve vlastnictví bulharských Statních hmotných rezerv.

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. - Stanice TSLC a TSMGX - Česká republika | 2008

Dodávka dalších 8 stanic typu TSCL 422 a 10 stanic TSMGX ve speciálním provedení.

Armáda České republiky - Sklad PHM Heřmanův Městec - Česká republika | 2007

Čtyři nádrže pro skladování PHM.

Čepro, a.s. - Biopaliva - Česká republika | 2007

Rozšíření 11 skladů a výdejních terminálů o technologii pro přimíchávání biopaliv formou "na klíč".

Čepro, a.s. - Rekonstrukce terminálů - Česká republika | 2007

Rekonstrukce výdejních terminálů pohonných hmot pro firmu Čepro, a.s.

Čepro, a.s. - Sklad pohonných hmot Roudnice nad Labem - Česká republika | 2007

Rekonstrukce výdejních terminálů pohonných hmot pro firmu Čepro, a.s.

Chemoprojekt, a.s. - Sklad Roudnice - Česká republika | 2007

Dodávka ASŘ a výstavba skladovacích kapacit skladu Roudnice.

DALKIA a.s. - Teplárna Třebovice SKŘ CHÚV ETB - Česká republika | 2007

Komplexní rekonstrukce CHÚV - systém kontroly a řízení chemické úpravny vody elektrárny Třebovice (systém Wonderware).

FAU Přerov - Sklad PHM Přerov - Česká republika | 2007

Rozšíření skladu PHM a výdejního terminálu autocisteren o technologii přimíchávání biopaliv formou "na klíč".

Lukoil - Plovdiv, Bulharsko - Bulharsko | 2007

Komplexní dodávka technologie (EPC) vůbec prvního automatizovaného výdejního terminálu pohonných hmot v Plovdivu, Bulharsko.

Naftoservis - Dodávka aditivačních systémů - Polsko | 2007

Dodávka aditivačních systémů pro sklady PHM pro firmy NAFTOBAZY a ORLEN.

Real HM Nové Zámky - Sklad PHM Nové Zámky - Slovensko | 2007

Dodávka rekuperační jednotky skladu PHM.

SKANSKA, a.s. - Sklady pohonných hmot - Potěhy, Roudnice a Šlapánov - Česká republika | 2007

Rekonstrukce nádrží pro skladování pohoných hmot a související práce.

Čepro a.s. - Terminál Sedlnice - Česká republika | 2006

Komplexní výstavba nového skladu PHM s kapacitou 100 000 m3 formou "na klíč".

Čepro, a.s. - Biopaliva - Česká republika | 2006

EPC dodávka technologie pro stáčení, skladování, míchání a výdej biopaliv.

Čepro, a.s. - Sklad pohonných hmot Roudnice nad Labem - Česká republika | 2006

Realizace ASŘ skladu a výdeje pohonných hmot Roudnice nad Labem.

OKZ Holding - Projekt VEGA - Lotyšsko | 2006

Stáčení glykolu.

Progress trading - Sklad Trebišov - Slovensko | 2006

Rozšíření skladu a výdeje o aditivaci a rekuperaci.

Bobov Dol, Bulharsko - Technologie pro stáčení kyseliny sírové | 2005
Projekt a dodávka technologie pro stáčení kyseliny sírové.
Hydrobiel - Kanalizační dispečink Głogówek - Polsko | 2005
Kanalizační dispečerský systém Głogówek
KP RIA Brno - Čistírna odpadních vod Blansko - Česká republika | 2005

Elektro, měření a regulace a automatizovaný systém řízení na ČOV Blansko

KP RIA Brno - Čistírna odpadních vod Boskovice - Česká republika | 2005

Automatizovaný systém řízení na ČOV Boskovice

Orlen/FMC Smith Meter - Aditivační systémy EVA - Polsko | 2005
Dodávka aditivačních systémů EVA pro 6 skladů paliv.
Paramo, a.s. - Terminál Paramo Pardubice - Česká republika | 2005

Výdejní terminál PHM, včetně technologií barvení a aditivace. Generální dodávka.

SCADA systém - Retiže, Bulharsko | 2005
SCADA systém pro řízení kaskády vodních elektráren
SIA "Lukoil Baltija R" - Riga - Terminál Olaine - Lotyšsko | 2005
TAMAS® a řídící systém SCADA SCX terminálu PHM.
Sklad PHM Varna - Varna, Bulharsko | 2005
Koncepční projekt rekonstrukce skladu pohonných hmot Varna
UAB "Lukoil Baltija" - Mažeikiai - Terminál Kedainiai - Litva | 2005
TAMAS® a řídící systém SCADA SCX terminálu PHM.
UAB "Okseta" - Kedainiai - Terminál Vilnius- Litva | 2005
TAMAS® a řídící systém SCADA SCX terminálu PHM.
VHOS, a.s. - Vodárenský dispečink Svitavy - Česká republika | 2005

Regionální vodárenský dispečink Svitavy

ORLEN, S.A., Poland - Vojenský sklad PHM - Polsko | 2004

Dodávka systému aditivace - aditivační jednotky EVA5 - aditivace paliva pro vojenská letadla F34.

Progress Trading, s.r.o. - Terminál a sklad PHL Trebišov - Slovensko | 2004

Komplexní dodávka technologie skladu a plnících lávek terminálu PHL (železniční stáčiště, nádrže, plnící lávky, aditivace).

Rejnok VaS Žďár - Čistírna odpadních vod Křižanov - Česká republika | 2004

Rekonstrukce systému řízení na čistírně odpadních vod ČOV Křižanov

VaS Znojmo - Úpravna vody Znojmo - II. etapa - Česká republika | 2004

Rekonstrukce PRS, měření a regulace a automatizovaný řídící systém - úpravna vody ÚV Znojmo

WiK Opole - Vodárenský dispečink Opole - Polsko | 2004

Vodárenský dispečerský SCADA systém. Projekt a pilotní instalace - realizace 3 vodárenských objektů

AVE MATROX UAB - Terminál Kaunas - Litva | 2003

Řízení technologie výdeje na terminálu PHM.

Česká Armáda - Sklad PHM Heřmanův Městec - Česká republika | 2003

Projekt a dodávky aditivační jednotky LPH.

KFOR - Terminál Kosovo - Jugoslávie | 2003

Výdejní terminál vojenského letiště Priština.

Mazeikiu Nafta Baltia - Terminál Butinge - Litva | 2003

Projekt a dodávka MaR dvou nových ropných nádrží.

ORLEN, S.A., Poland - Sklad PHM Mostiska - Warszawa - Polsko | 2003

Dodávka systému aditivace - aditivační jednotky EVA5.

VaK JČ - Vodárenský dispečink VaKJČ České Budějovice - Česká republika | 2003

Další etapa rekonstrukce řídícího systému na vodárenských objektech.

VHOS Moravská Třebová - Čistírna odpadních vod Jevíčko - Česká republika | 2003

Rekonstrukce PRS, měření a regulace a automatizovaného systému řízení na ČOV Jevíčko

VHOS Moravská Třebová - Vodárenský dispečink VHOS - Česká republika | 2003

Další etapa rekonstrukce řídícího systému na vodárenských objektech.

Bourgas Voda - Vodárenský dispečink Burgas - Bulharsko | 2002

Regionální vodárenský dispečink se 30 stanicemi

ČEPRO a.s. - Terminál Klobouky - Česká republika | 2002

Rekonstrukce skladu a výdeje PHM.

Město Polička - Čistírna odpadních vod Polička - Česká republika | 2002

Rekonstrukce měření a regulace a automatizovaného systému řízení na čístírně odpadních vod Polička

Čepro a.s. - Terminál Mstětice - Česká republika | 2001

Komplextní rekonstrukce skladu.

Petrochemia Blachownia - Terminál Blachownia - Polsko | 2001

Terminál pro plnění PHL do autocisteren. Generální dodávka silničního terminálu PHM.

Sofijska voda - Vodárenský dispečink Sofia - Bulharsko | 2001

Regionální vodárenský dispečink se 40 stanicemi

JVS - Jihočeský vodárenský svaz České Budějovice a.s. - Vodárenský dispečink JVS - Česká republika | 2000

Jihočeský krajský dispečink + vodárenské objekty (cca. 40)

PTI Technologijos UAB - Terminál - Litva | 2000

TAMAS® a řídící systém SCADA SCX terminálu PHM.

VaK JČ - Vodovody a kanalizace Jižní Čechy - Dispečink VaK JČ - Česká republika | 2000

Regionální vodárenský dispečink - 300 vodárenských objektů.

VHOS Moravská Třebová a.s. - Vodárenský dispečink Polička - Česká republika | 2000

Regionální vodárenský dispečink s 12 objekty.

Vodovody a kanalizace Kladno Mělník a.s. - Úpravna vody Vrapice - Česká republika | 2000

Lokální systém řízení úpravny vody Vrapice.

ČEPRO a.s. - Terminál Cerekvice nad Bystřicí - Česká republika | 1999

Dodávka MaR a ASŘ výstavby nových nádrží terminálu PHL.

Ostravské vodovody a kanalizace a.s. - Úpravna vody - Česká republika | 1999

Lokální systém řízení ÚV Nová Ves a ÚV Dubí.

TROLEX CZ s.r.o. - Monitorování - Česká republika | 1999

Monitorování systému el. energie pro OKD.

Vodovody a kanalizace Kladno Mělník a.s. - Úpravna vody Klíčava - Česká republika | 1999

Lokální systém řízení ÚV Klíčava

Vodovody a kanalizace Kladno Mělník a.s. - Vodárenský dispečink - Česká republika | 1999

Regionální vodárenský dispečink, vizualizace se stanicemi SAIA

ČEPRO a.s. - Terminál Šlapanov u Havlíčkova Brodu - Česká republika | 1998

Dodávka zařízení technologie, MaR a ASŘ terminálu PHL.

ČEPRO a.s. - Terminál Smyslov u Tábora - Česká republika | 1998

Dodávka zařízení technologie, MaR a ASŘ terminálu PHL.

IVO POWER/ Teplárny Olomouc a.s. - Monitorovací systém - Česká republika | 1998

Monitorování uhelné skládky na CO.

OMV Slovakia a.s. - Sklad PHM Komárno - Slovensko | 1998

Projekt, komplexní dodávka technologie a řízení říčního skladu PHM v na Dunaji v se stáčením do železničních a auto cisteren.

PARAMO Pardubice a.s. - Železniční terminál - Česká republika | 1998

Plnění LTO a nafty do železničních cisteren včetně aditivace.

VHOS a.s. Moravská Třebová - Vodárenský dispečink - Česká republika | 1998

Regionální vodárenský dispečink s 15 vodárenskými objekty.

Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s. - Vodárenský dispečink - Česká republika | 1998

Regionální vodárenský dispečink 60 objektů. ASŘ a elektro ÚV Kroměříž.

Vodovody a kanalizace Přerov a.s. - Vodárenský dispečink - Česká republika | 1998

Regionální vodárenský dispečink Hranice, Přerov - celkem 60 objektů

Vodovody a kanalizace Říčany u Prahy a.s. - Vodárenský dispečink - Česká republika | 1998

Regionální vodárenský dispečink s 5 vodárenskými objekty.

Vodovody a kanalizace Uherské Hradiště a.s. - Vodárenský dispečink - Česká republika | 1998

Regionální vodárenský dispečink 70 objektů.

ČEPRO a.s. - Terminál Třemošná u Plzně - Česká republika | 1997

Dodávka projektu, elektro, MaR a ASŘ rekuperační jednotky a koncového zařízení produktovodu PHL.

Česká správa letišť a.s. / ESSO Czech a.s. - Letištní sklad LPH, Ruzyně - Česká republika | 1997

Inženýring, projekt a dodávka elektro, MaR a ASŘ terminálu LPH.

OMV Slovakia a.s. - Sklad PHM Klačany - Slovensko | 1997

Projekt, kompl. dodávka technologie a řízení skladu.

Ostravské vodovody a kanalizace a.s. - Vodárenský dispečink - Česká republika | 1997

Centrální řídící systém vodárenského dispečinku Ostrava se 100 vodárenskými objekty.

Shell Czech Republic a.s. - Letištní sklad LPH , Ostrava - Česká republika | 1997

Inženýring, projekt a dodávka technologie a řízení terminálu PHL.

VaK Přerov a.s. - Úpravna vody Přerov - Troubky - Česká republika | 1997

Projekt ASŘ, dodávka ASŘ úpravny vody Přerov - Troubky.

VSŽ Doprava a.s. - Terminál PHL Košice - Slovensko | 1997

Inženýring, projekt a dodávka technologie terminálu PHL loko-depa.

ABB Lummus Chemoprojekt Brno - Inženýring Chemopetrol Litvínov - Česká republika | 1996

Účast na projektu reinstrumentace etylénové jednotky.

AGA GAS s.r.o. - Řízení rekuperace - Česká republika | 1996

Projekt a dodávka elektrického vybavení a ASŘ rekuperační jednotky benzinových par pro železniční terminál PARAMO Pardubice a.s..

Armáda SR - Sklad PHM Zemianské Kostolany - Slovensko | 1996

Inženýring, projekt a dodávka rekonstrukce technologie skladu PHM (olejové hospodářství).

ČEPRO a.s. - Terminál PHL Hněvice - Česká republika | 1996

Dodávka rekuperace, technologie a řízení nové plnící lávky.

Čepro a.s. - Terminál PHL Střelice u Brna - Česká republika | 1996

Dodávka projektu elektro, technologie a řízení rekonstruovaných a nových plnících lávek terminálu PHL (žel. stáčiště, produktovod, tankoviště, plnící lávky, návrat par).

MCHZ Ostrava a.s. - Železniční terminál - Česká republika | 1996

Dodávka technologie terminálu plnění aminů do železničních cisteren.

Shell Czech Republic a.s. - Letištní sklad LPH, Brno - Česká republika | 1996

Dodávka komplexní technologie a řízení terminálu LPH.

Vodovody a kanalizace Hodonín a.s. - Vodárenský dispečink a ÚV(úpravna vody) - Česká republika | 1996

Regionální řídící systém 45 vodárenských objektů.

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s - Vodárenský dispečink - Česká republika | 1996

Regionální vodárenský dispečink 80 objektů.

Vodovody a kanalizace Prostějov a.s. - Vodárenský dispečink a ÚV - Česká republika | 1996

Řídicí systém, MaR a elektro ÚV Prostějov - Hrdibořice, regionální řídící systém vodárenské sítě

Benol s.r.o. - Terminál PHL v Bzenci - Česká republika | 1995

Dodávka elektro, MaR a ASŘ.

ČEPRO a.s. - Terminál PHL Cerekvice n. Bystřicí - Česká republika | 1995

Dodávka elektro, MaR a ASŘ terminálu PHL

Chemis s.r.o. - Terminál PHL Slavkov u Brna - Česká republika | 1995

Projekt a dodávka technologie terminálu PHL (žel. stáčiště, tankoviště, plnící lávky, rekuperace par)

Důl ČSM a.s. - Řídící systém - Česká republika | 1995

Řídící a dispečerský systém teplárny budovaný ve třech etapách dle rekonstrukce jednotlivých kotlů včetně sledování a vyhodnocování distribuce energií v závodě.

OKD - Koksovna Ostrava - Řídící systém koksovny - Česká republika | 1995

Projekt a dodávka MaR a řízení tlaků v předlohách koksárenských baterií.

Teplárny Otrokovice a.s. - Řídící systém teplárny - Česká republika | 1995

Řídící systém popílkového potrubního systému.

Vodovody a kanalizace Boskovice a.s. - Vodárenský dispečink - Česká republika | 1995

Regionální řídící systém vodárenských objektů.

KAME s.r.o - Sklad PHM Přerov - Česká republika | 1994

Inženýring, projekt a dodávka technologie terminálu PHL (žel. stáčiště, tankoviště, plnící lávky, návrat par) v Přerově.

Teplárna Karviná a.s. - Monitoring teplárny - Česká republika | 1994

Monitoring, řízení výroby tepla a spotřeby elektrické energie teplárny.

Vodárny a kanalizace Žďár nad Sázavou a.s. - Vodárenský dispečink - Česká republika | 1994

Regionální řídící systém 54 vodárenských objektů.

Vodovody a kanalizace Břeclav a.s. - Vodárenský dispečink - Česká republika | 1994

Regionální řídící systém 52 vodárenských objektů.

Různí zákazníci - Montáž ČS PHM - Česká republika | 1993

Dodávka a montáž technologie a elektro na 12 čerpacích stanicích PHM

Loading