Petrochemie

Petrochemie - Výstavba a rekonstrukce skladů pohonných hmot

VAE CONTROLS® se specializuje na výstavbu a rekonstrukci skladů pohonných hmot, produktovodů a terminálů pro příjem a výdej paliv.

Rozsah našich služeb zahrnuje projekční dokumentaci všech stupňů, vedení projektů, inženýrink, dodávky technologických komplexů formou "na klíč" včetně vlastního automatizovaného systému řízení TAMAS®.

Našim zákazníkům nabízíme komplexní řešení na bázi komponentů osvědčených světových výrobců, což zaručuje splnění veškerých standardů, vysokou provozní spolehlivost, možnost dalšího rozšiřování, rychlý servis a kompatibilitu.

Prezentační video - výstavba skladu PHM formou "na klíč" EN (YouTube)

Prezentační video - výstavba skladu PHM formou "na klíč" FR (YouTube)

Prezentační video - výstavba skladu PHM formou "na klíč" RU (YouTube)

Prezentační video - výstavba skladu PHM formou "na klíč" CN (YouTube)

V rámci vlastního vývojářského a výrobního centra dodáváme zařízení vyvinutá speciálně pro sklady pohonných hmot, která jsou certifikována do prostředí s nebezpečím výbuchu dle standardu ATEX platného v zemích EU:

  • Aditivační jednotka EVA
  • Tester uzemnění EGT
  • Čtečka bezkontaktních karet ELBC

 

TECHNOLOGIE
Technologie skladování a výdeje pohonných hmot a chemických materiálů s vysokými nároky na bezpečnost a efektivitu. Projekty, dodávky, realizace technologie.
SKIDY IPMS

IPMS (INTEGRATED PIPELINE MEASURING STATION SYSTEMS) je zařízení pro bilanční měření petrochemických produktů přečerpá-vaných pomocí trub. SKIDY 2", 4", 8", 12", 16" pro filtraci, kontrolu tlaku a měření ropných produktů, pohonných hmot a také kapalných chemických produktů pro vykládku/nakládku do/ze skladů pohonných hmot, lodních cisteren, železničních terminálů nebo autocisteren.

SKID čerpací
Projektování a výroba čerpacích skidů. Na obrázku je skid se dvěma čerpadly pro čerpání aditiv.
Skidy pro příjem a výdej PHM
Skidy řady CMR jsou kompaktní systémy pro měření množství přijímaného nebo vydávaného paliva, typicky na silničních a železničních terminálech.
SKID skladovací aditivační
Tento skid je sestavou skladovací dvouplášťové nádrže pro aditivum o objemu 3m3 s výstrojí, aditivačního čerpadla, filtru, regulačního ventilu a propojovacího potrubí. Příslušenství je umístěno na nádrži, šetří tak místo a výrazně usnadňuje instalaci na místě.
Tester uzemnění EGT 4

Uzemňovací člen EGT 4 je zařízení, které se používá k ověření správného uzemnění autocisterny nebo železniční cisterny při jejich plnění chemickými látkami, které vytvářejí ve svém okolí prostředí s nebezpečím výbuchu. Zařízení je vysoce odolné proti tzv. falešnému uzemnění. Stav uzemnění je indikován pomocí barevných kontrolek a signalizačních kontaktů pro nadřazený řídicí systém.

TAMAS®
TAMAS® (Terminal Automation and Management System) je komplexní systém pro řízení a management technologií skladování a manipulace s pohonnými hmotami.
TAMAS® Lite
TAMAS® Lite (Terminal Automation and Management System) je komplexní systém pro řízení a management technologií skladování a manipulace s pohonnými hmotami. Verze Lite je odlehčená verze software TAMAS®, která je připravena pro méně rozsáhlé, cenově citlivé aplikace. 
Aditivační jednotka EVA 5, EVA 6

Aditivační jednotka EVA 5 a EVA 6 je kompakní vysoce přesné zařízení pro přidávání malého množství látek - aditiv do vydávaného produktu (benzíny, nafta, oleje, barvy atd.).

Aditivační jednotka EVA Container
Kompaktní kontejnerové řešení aditivačního systému. Obsahuje čerpadlo, regulační ventily, vlastní aditivační jednotku a prostor pro 200 l sud s aditivem. Snadná instalace, vhodné do venkovního prostředí.
Technologie pro výrobu MEŘO

VAE CONTROLS® vyrábí technologickou jednotku pro dávkovou výrobu metylesteru z řepkového oleje. Metylester slouží jako náhrada nafty nebo tvoří základ pro výrobu tzv. bionafty a je ekologicky šetrným palivem.

Kapacita jednotky je volitelná v rozsahu 5 000 - 20 000 tun metylesteru ročně.

Identifikační systém - čtečka karet ELBC2

Bezkontaktní přístupový identifikační systém s rozhraním DeviceNet pro přímé napojení na telemetrickou stanici. Jeho využití je zejména v oblasti ostrahy objektů, kde alarmuje vstup do objektu, a pro identifikaci osob, kde umožňuje radiovou indikaci osobního kódu osoby a jeho přenos a zobrazení na dispečink. Systém představuje kompletní řesení do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Loading