Přehled aktualit

Autor článku: Ing. Oldřich Hladký / Beata Bálintová / VAE CONTROLS, název: "Ztráty vody a vodárenský dispečink II"
Jako každoročně i letos jsme se zúčastnili konference, organizované SOVAK - Sdružení oboru vodovodů a kanalizací. Přednášku na téma: "Snižování ztrát vody" přednesl ing. O. Hladký.
Navázání spolupráce s firmou Interagua, Guayaquil, Venezuela, Ecuador, 2004
Zúčastnili jsme se výstavy ACHEMASIA 2004, která se v polovině května konala v Pekingu, hlavním městě Číny. Čína přestává být rozvojovou zemí a stává se průmyslovou mocností, požaduje špičkové technologie a proto se naše produkty pro oblast skladování a plnění paliv setkaly s velkým zájmem přestavitelů petrochemického průmyslu.
Na 7. vodárenském semináři s názvem "Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod " byly předneseny dvě přednášky: Přednáška na téma: "ČOV a projektování ASŘ" - přednášel: ing. R. Hromádka / VAE CONTROLS® a přednáška na téma: "Řízení aktivační ČOV" - přednášel: ing. O. Hladký / VAE CONTROLS, ing. V. Langer (VHOS Moravská Třebová).
Odborný seminář "Řídící technika ve vodárenství 2004" se konal v prostorách Vodárenské akciové společnosti, a.s. Brno - Lesná, ulice Soběšická 156. Seminář se konal ve čtvrtek 22. 4. 2004 od 9:30 do 14:30.
Článek o návštěvě představitelů firmy Jugopetrol u VAE CONTROLS® (21. - 25. 4. 2004) vyšel v závodním časopisu Jugopetrol. Autor článku: Veselin Petijevic/Jugopetrol, název: "Aditivace ropných derivátů - Jak to dělají Češi".
Přednášku na téma: "ASŘ a uvádění vodárenských objektů do provozu" přednesl ing. R. Hromádka / VAE CONTROLS.
Přednášel: Ing. Oldřich Hladký / VAE CONTROLS® a Ing. Radovan Hromádka / VAE CONTROLS® - "Využití a úloha vodárenského dispečinku".
Přednášel: Ing. Oldřich Hladký / VAE CONTROLS® - "Využití dispečinku pro snižování ztrát vody".
Loading