Účast na konferenci SOVAK - Provoz vodovodů a kanalizací 2019 v Plzni

VAE CONTROLS se účastní konference Provoz vodovodů a kanalizací pořádané SOVAKem ve dnech 5.11. -  6.11.2019 v Plzni a to s přednáškou "Problematika současných trendů v oblasti řídicích a informačních technologií ve vodárenství". Autory přednášky jsou prof. Miroslav Vozňák, Ing. Martina Slívová (VŠB - Technická univerzita Ostrava), Ing. Milan Lindovský, Ph.D. a Ing. Jiří Kašparec (VAE CONTROLS).
Loading