Белград - "Beogradski vodovod i kanalizacija"

Предаване на 1-ви етап от внедряване на система за управление SCADA, позволяваща дистанционно управление и наблюдение на подземни източници на питейна вода, както и други части на Белградската водоснабдителна система. Местният партньор на VAE CONTROLS, SAGA Belehrad, също вземат участие в доставката на оборудване.
Loading